THÔNG TIN CHUNG VỀ DU HỌC HÀN QUỐC

THÔNG TIN CHUNG VỀ DU HỌC HÀN QUỐC

HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC

HỆ THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HÀN QUỐC ĐƯỢC TẠO THÀNH BỞI CHƯƠNG TRÌNH 6 NĂM CẤP I, CẤP II VÀ CẤP III, MỖI CẤP 3 NĂM, VÀ TRƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC 4 NĂM (ĐẠI HỌC CHUYÊN NGHÀNH VÀ ĐẠI HỌC TỔNG HỢP). CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÒN GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TRÊN ĐẠI HỌC ĐẾN HỌC VỊ TIẾN SỸ. NGOÀI RA CÒN CÓ TRƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP VÀ TRƯỜNG DẠY NGHỀ... CÓ TRƯƠNG TRÌNH 2~3 NĂM.

HÀN QUỐC 1

NHỮNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HÀN QUỐC GỒM CÓ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUYÊN NGHÀNH VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP, ĐẠI HỌC CÁC NGHÀNH DỊCH VỤ, ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, TRƯỜNG CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP, ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP, ĐẠI HỌC CÁC NGHÀNH VỀ HÀNG KHÔNG, ĐẠI HỌC KỸ THUẬT... TẤT CẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH NÀY ĐỀU CHỊU SỰ GIÁM SÁT CỦA BỘ NGUỒN NHÂN LỰC QUA ĐÀO TẠO.

THỦ TỤC NHẬP HỌC

 • TIÊU CHUẨN NHẬP HỌC: NGƯỜI XIN THEO HỌC PHẢI CÓ ĐỦ HAI TIÊU CHUẨN VỀ HỌC LỰC VÀ TÀI CHÍNH.
 • TUYỂN CHỌN HỌC SINH: CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN CƠ SỞ HỒ SƠ NHẬP HỌC ĐƯỢC NHẬN SẼ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH, HỌC LỰC CỦA NGƯỜI XIN NHẬP HỌC ĐỂ TUYỂN CHỌN NGƯỜI ĐỦ TIÊU CHUẨN.

NHỮNG YÊU CẦU CẦN THIẾT KHI NỘP ĐƠN:

1. HỒ SƠ LIÊN QUAN TỚI HỌC LỰC:

 • ĐƠN XIN HỌC
 • BẰNG TỐT NGHIỆP CẤP 3 (VỚI NGƯỜI XIN HỌC ĐẠI HỌC)
 • BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC (VỚI NGƯỜI XIN HỌC TRÊN ĐẠI HỌC)
 • BẢNG ĐIỂM Ở TRƯỜNG HỌC CUỐI CÙNG
 • GIẤY GIỚI THIỆU (BAO GỒM MỘT GIẤY CỦA GIÁO SƯ)
 • KIỂM TRA KHĂ NĂNG TIẾNG HÀN QUỐC HOẶC ĐIỂM TOFEL
 • KẾ HOẠCH HỌC TẬP
 • BẢNG GIỚI THIỆU BẢN THÂN
 • GIẢI HOẶC THÀNH TÍCH ĐÃ DÀNH ĐƯỢC TRONG CÁC HỘI DIỄN HOẶC THI CHUNG KHẢO CẦN THIẾT CHO VIỆC XIN HỌC (VỚI HỌC SINH THUỘC GIỚI THỂ THAO - NGHỆ SỸ)

2. HỒ SƠ LIÊN QUAN TỚI VÂN ĐỀ TÀI CHÍNH:

- TRƯỜNG HỢP DU HỌC TỰ TÚC:

 • SỐ DƯ TRONG TÀI KHOẢN CỦA NGƯỜI BẢO LÃNH TRONG THÁNG  TRƯỚC PHẢI TRÊN 10.000 USD HOẶC SỐ TIỀN CHUYỂN SANG HÀN QUỐC TRÊN 10.000 (HOẶC SỐ TIỀN CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG).
 • NGƯỜI BẢO LÃNH TÀI CHÍNH PHẢI CÓ
 • GIẤY CHỨNG NHẬN CÓ VIỆC LÀM HOẶC GIẤY ĐĂNG KÝ CHỦ CƠ SỞ.
 • BẢN THEO DÕI NỘP THUẾ TÀI SẢN
 • GIẤY CAM KẾT BẢO LÃNH TÀI CHÍNH (CÙNG VỚI ĐƠN XIN HỌC)

- TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG: GIẤY CHỨNG NHẬN SẼ ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG.

-TRƯỜNG HỢP DU HỌC THEO KẾ HOẠCH TRAO ĐỔI HỌC SINH GIỮA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC: GIẤY GIỚI THIỆU CỦA HIỆU TRƯỞNG TƯƠNG ỨNG VÀ GIẤY CHƯNG NHẬN TRAO ĐỔI HỌC TẬP.

NGOÀI HỒ SƠ VỀ TÀI CHÍNH, VIỆC CẦN THIẾT CÁC HỒ SƠ BỔ SUNG HAY KHÔNG VÀ CẦN LOẠI NÀO, CÒN PHỤ THUỘC VÀO HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG. NGƯỜI BẢO LÃNH VỀ TÀI CHÍNH PHẢI LÀ NGƯỜI CÓ CÙNG QUỐC TỊCH VỚI NGƯỜI NỘP ĐƠN XIN HỌC.

HÀN QUỐC 2

CẤP VISA

MUỐN HỌC TẬP Ở HÀN QUỐC PHẢI XIN VISA HỌC SINH (D-2) TẠI CÁC ĐẠI SỨ QUÁN HAY LÃNH SỰ QUÁN HÀN QUỐC Ở NƯỚC SỞ TẠI . TRƯỜNG HỢP MUỐN Ở LẠI TRONG THỜI GIAN NGẮN CÓ THỂ XIN VISA NGẮN HẠN (TRONG PHẠM VI 90 NGÀY), NHƯNG KHÔNG THỂ GIA HẠN Ở HÀN QUỐC ĐƯỢC. MUỐN ĐƯỢC NHẬN VISA, HỌC SINH PHẢI TRÌNH NHỮNG HỒ SƠ LIÊN QUAN MÀ ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC YÊU CẦU (GIẤY BÁO NHẬP HỌC, GIẤY TÀI TRỢ ĐƯỢC CÔNG NHẬN...)

GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

ĐĂNG KÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ GIẤY THÔNG BÁO NHẬP CẢNH CỦA ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC MÌNH TẠI HÀN QUỐC: NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TỪ NGÀY NHẬP CẢNH VÀO HÀN QUỐC TRONG VÒNG 90 NGÀY PHẢI YÊU CẦU CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VĂN PHÒNG CỤC DI DÂN. CẦN MANG GIẤY CHỨNG MINH, HỘ CHIẾU, BA TẤM ẢNH, TIỀN PHÍ (10.000 WON), GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA TRƯỜNG THEO HỌC... NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN PHẢI LUÔN LUÔN MANG THEO NGƯỜI GIẤY CHỨNG MINH DO CỤC DI DÂN CẤP TRONG SUỐT THỜI GIAN Ở HÀN QUỐC.

GIẤY THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGHỀ NGHIỆP VÀ ĐỊA CHỈ: KHI CÓ SỰ THAY ĐỔI NGHỀ NGHIỆP VÀ ĐỊA CHỈ, TRONG PHẠM VI 14 NGÀY PHẢI THÔNG BÁO CHO VĂN PHÒNG PHÁP VỤ SỞ DI DÂN BIẾT. VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÓ THỂ YÊU CẦU Ở VĂN PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NƠI CƯ TRÚ.

GIA HẠN VISA: ĐỐI VỚI HỌC SINH MUỐN GIA HẠN THỜI GIAN ĐÃ GHI, THÌ TRƯỚC HẾT PHẢI XIN GIA HẠN VISA Ở VĂN PHÒNG DI DÂN. KHI KHÔNG TUÂN THỦ THEO ĐIỀU KIỆN NÀY SẼ BỊ PHẠT DO VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ NHẬP CẢNH.

CHI PHÍ

VỀ NGUYÊN TẮC LƯU HỌC SINH VÀ HỌC SINH TRONG NƯỚC TIỀN HỌC PHÍ KHÔNG KHÁC NHAU. TRONG HỌC PHÍ BAO GỒM TIỀN NHẬP HỌC, TIỀN GIẢNG DẠY, TIỀN THỰC TẬP THÍ NGHIỆM. CÓ THỂ NỘP TẠI PHÒNG KẾ TOÁN CỦA TRƯỜNG THEO HỌC. TIỀN NHẬP HỌC VỚI HỌC SINH MỚI VÀO TRƯỜNG ĐƯỢC YÊU CẦU NỘP THÊM TIỀN GIẢNG DẠY VÀ TIỀN THỰC TẬP THÍ NGHIỆM TRONG HỌC KỲ ĐẦU TIÊN.

- TRƯỜNG CÔNG LẬP: 3,500 - 6,000 USD

- TRƯỜNG DÂN LẬP: 5,000 - 8,000 USD/NĂM

- PHÍ ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ: 10 TUẦN : KHOẢNG $1,000 ~ $1,400 ; 3 TUẦN : KHOẢNG $800

- PHÍ NHẬP HỌC: $50 ~ $150

HÀN QUỐC 03

HỌC BỔNG

 • HỌC BỔNG ĐẠI HỌC: HỌC BỔNG CẤP CHO HỌC SINH CÓ LỰC HỌC ƯU TÚ, CHO NÊN TUỲ THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP, SỐ TIỀN CŨNG KHÁC NHAU. NẾU CẦN BIẾT NỘI DUNG CHI TIẾT, XIN LIÊN HỆ VỚI TRƯỜNG MUỐN HỌC.
 • HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC: LÀ HỌC BỔNG CẤP CHO HỌC SINH CỦA NƯỚC MÀ BỘ GIÁO DỤC ĐÃ KÝ HIỆP ĐỊNH GIAO LƯU VĂN HOÁ VỚI HÀN QUỐC. NHỮNG HỌC SINH ĐƯỢC HỌC BỔNG NÀY PHẢI TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ HỮU HẢO GIỮA HÀN QUỐC VÀ NƯỚC MÌNH TRÊN NHIỀU PHƯƠNG DIỆN NHƯ GIÁO DỤC, CÔNG VỤ, THƯƠNG MẠI...

LƯU TRÚ (Ở TRỌ)

 • Ở TRỌ TRONG TRƯỜNG HỌC: Ở MỖI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỀU CÓ KÝ TÚC XÁ DÀNH CHO HỌC SINH. TUY NHIÊN SẼ KHÔNG CÓ ĐỦ PHÒNG CHO HỌC SINH MUỐN Ở LẠI TRONG TRƯỜNG, ĐIỀU NÀY KHÔNG BỊ GIỚI HẠN KHI NHẬP CẢNH. HỌC SINH TRONG KHI CÒN GIAI ĐOẠN HỌC TIẾNG HÀN THÌ KHÔNG THỂ Ở TRONG KÝ TÚC XÁ ĐƯỢC. BÌNH QUẬN GIÁ KÝ TÚC XÁ LÀ TỪ 70.000 WON ĐẾN 80.000 WON/THÁNG. CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC NHÀ ĂN TRONG ĐÓ. THÔNG THƯỜNG SỐNG CHUNG VỚI BẠN CÙNG PHÒNG.
 • Ở TRỌ NGOÀI TRƯỜNG: VỚI NHỮNG HỌC SINH MUỐN SỐNG NGOÀI TRƯỜNG HỌC, CHÚNG TÔI SẼ GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TRỌ CHO HỌC SINH XÂY DỰNG GẦN TRƯỜNG HỌC.
 • NHÀ TRỌ: GẦN TRƯỜNG HỌC CÓ NHIỀU NHÀ TRỌ. THÔNG THƯỜNG MỖI NGÀY PHỤC VỤ HAI BỮA CƠM VÀ VIỆC GIẶT DŨ. MÙA ĐÔNG NGƯỜI TA LÀM NÓNG NỀN NHÀ ĐỂ SƯỞI ẤM, LOẠI PHÒNG NHƯ VẬY GỌI LÀ “ON TOL BANG”. ĐẠI BỘ PHẬN LÀ DÙNG CHUNG NHÀ VỆ SINH. PHÒNG ĐƠN MỖI THÁNG GIÁ KHOẢNG 400.000 WON, PHÒNG CHUNG 300.000 WON.
 • NHÀ RIÊNG HOẶC CHUNG CƯ: NẾU MUỐN TRỌ GẦN TRƯỜNG HỌC THÌ HÃY TÌM PHÒNG TRỌ HOẶC LOẠI PHÒNG ĐƠN Ở CÁC TRUNG CƯ GẦN TRƯỜNG HỌC. CẦN LƯU Ý RẰNG NÓI CHUNG TRƯỜNG HỢP ĐỒ DÙNG CÁC LOẠI ĐƯỢC CHUẨN BỊ SẴN LÀ KHÔNG NHIỀU.
 • THUÊ THEO THÁNG: THÔNG THƯỜNG 1 PHÒNG CHUNG CƯ GIÁ MỘT THÁNG KHOẢNG 250.000~300.000 WON. PHẢI CÓ MỘT ÍT TIỀN CỌC, TIỀN PHÒNG ĐÃ TRẢ SẼ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI NỮA.

LOẠI TIỀN BẢO LÃNH: THÔNG THƯỜNG LOẠI 1 PHÒNG CHUNG CƯ TIỀN BOẢ LÃNH KHOẢNG 20.000.000~30.000.000 WON. ĐẾH KỲ HẾT THỜI HẠN THUÊ, TIỀN BẢO LÃNH NÀY SẼ ĐƯỢC HOÀN TRẢ.

BẢO HIỂM Y TẾ

THEO LUẬT BẢO HIỂM ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC THI HÀNH TỪ NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 1998 THÌ LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ CŨNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUỐN CƯ TRÚ TRÊN NĂM Ở HÀN QUỐC. (PHẢI NỘP TIỀN BẢO HIỂM NHẤT ĐỊNH TỪNG THÁNG MỘT). CÓ THỂ ĐÓNG BẢO HIỂM TẠI PHÒNG BẢO HIỂM Y TẾ Ở KHU MÌNH CƯ TRÚ.

VIỆC ĐI LẠI

 • GIAO THÔNG CÔNG CỘNG CỦA HÀN QUỐC RẤT TIỆN LỢI VÀ GIÁ RẺ, BẠN CÓ THỂ DỄ DÀNG SỬ DỤNG. Ở SEOUL, DEGU, PUSAN, CÁC ĐIỂM TRONG THÀNH PHỐ HẦU NHƯ CÓ MẠNG LƯỚI XE ĐIỆN NGẦM CẢ. GIÁ VÉ QUY ĐỊNH CỦA XE ĐIỆN NGẦM LÀ 600 WON.
 • XE BUÝT CÓ 2 LOẠI, TIỀN VÉ CỦA LOẠI XE BUÝT PHỔ THÔNG CÓ CHỖ NGỒI NHỎ LÀ 600 WON, CÒN LOẠI XE BUÝT CÓ CHỖ NGỒI NHIỀU HƠN, MÀ TRẠM DỪNG LẠI ÍT HƠN THÌ GIÁ VÉ LÀ 1.100 WON HOẶC 1.300 WON. KHI ĐI LẠI VÙNG NGOẠI Ô, NÊN ĐI BẰNG XE BUÝT ĐỂ GIẢM BỚT TIỀN ĐI LẠI.
 • XE TẮC XI: GIÁ RẺ, ĐI LẠI THUẬN TIỆN. XE TẮC XI THÔNG THƯỜNG GIÁ 1.600 WON. TỪ 12 GIỜ SÁNG ĐẾN 5 GIỜ SÁNG  GIÁ HẠ 20%. LOẠI TẮC XI MÀU ĐEN CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ TẮC XI MẪU, GIÁ ĐẮT HƠN TẮC XI THÔNG THƯỜNG. KHI ĐI TẮC XI THÔNG THƯỜNG Ở HÀN QUỐC KHÔNG CẦN CHO TIỀN “BOA”. HỌC SINH CÓ THỂ TỰ LÁI XE, NHƯNG Ở HÀN QUỐC NÓI CHUNG CÁC THÀNH PHỐ TÌNH TRẠNG TẮC NGHẼN GIAO THÔNG RẤT TRẦM TRỌNG DO VẬY NẾU CÓ THỂ NÊN SỬ DỤNG XE CÔNG CỘNG SẼ TIỆN LỢI HƠN RẤT NHIỀU.
 

BẠN VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN TƯ VẤN THEO FORM:

FORM ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC

THÔNG TIN LIÊN HỆ KÊNH DU HỌC:

ĐỊA CHỈ:  ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – NGÕ 266 – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI ( ĐỐI DIỆN NGÕ 243 MAI DỊCH)

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 04.66.86.31.86 – 0984.761.634 - 0946.47.1855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN

WWW.KENHDUHOC.VN - HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

PAGE TƯ VẤN: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/DUHOCHUONGDO

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

HUONG DO -