TÌM HIỂU NƯỚC ÚC

TÌM HIỂU NƯỚC ÚC
  • QUỐC KHÁNH: 26/01
  • THỦ ĐÔ: CANBERRA
  • DIỆN TÍCH: 7,7 TRIỆU KM2,
  • DÂN SỐ:  HƠN 23,62 TRIỆU NGƯỜI
  • NGÔN NGỮ CHÍNH: TIẾNG ANH
  • CÁC THÀNH PHỐ LỚN: SYDNEY, MELBOURNE, BRISBANE, PERTH
  • VỊ TRÍ: AUSTRALIA NẰM Ở BÁN CẦU NAM, ĐƯỢC BAO BỌC BỞI NAM THÁI BÌNH DƯƠNG Ở PHÍA ĐÔNG, ẤN ĐỘ DƯƠNG Ở PHÍA TÂY, BIỂN ARAFURA Ở PHÍA BẮC VÀ NAM ĐẠI DƯƠNG Ở PHÍA NAM.

ĐỊA HÌNH & KHÍ HẬU

ÚC CÓ SÁU BANG LÀ—NEW SOUTH WALES (NSW), QUEENSLAND (QLD), NAM ÚC (SA), TASMANIA (TAS), VICTORIA (VIC) VÀ TÂY ÚC(WA)—VÀ HAI LÃNH THỔ ĐẠI LỤC— LÃNH THỔ THỦ ĐÔ ÚC (ACT) VÀ LÃNH THỔ PHƯƠNG BẮC (NT).

AUSTRALIA-POLITICAL-MAP

 ÚC LÀ LỤC ĐỊA NHỎ NHẤT THẾ GIỚI VÀ LÀ QUỐC GIA LỚN THỨ 6 VỀ TỔNG DIỆN TÍCH, DO KÍCH THƯỚC LỚN VÀ BIỆT LẬP NÊN ÚC CÒN ĐƯỢC GÁN CHO TÊN "LỤC ĐỊA ĐẢO", VÀ ĐÔI KHI ĐƯỢC XEM LÀ ĐẢO LỚN NHẤT THẾ GIỚI. ÚC CÓ NHIỀU DẠNG PHONG CẢNH KHÁC NHAU, VỚI RỪNG MƯA NHIỆT ĐỚI Ở ĐÔNG-BẮC, CÁC DÃY NÚI Ở ĐÔNG-NAM, TÂY-NAM VÀ ĐÔNG, CÁC HOANG MẠC KHÔ HẠN Ở TRUNG TÂM. 

 LÀ MỘT TRONG NHỮNG LỤC ĐỊA CÓ KHÍ HẬU KHÔ NHẤT THẾ GIỚI. PHẦN LỚN PHẦN BẮC BỘ CỦA QUỐC GIA CÓ MỘT KHÍ HẬU NHIỆT ĐỚI, CHỦ YẾU LÀ MÙA HẠ-MƯA (GIÓ MÙA). GÓC TÂY NAM CỦA QUỐC GIA CÓ MỘT KHÍ HẬU ĐỊA TRUNG HẢI. PHẦN LỚN ĐÔNG NAM BỘ (BAO GỒM TASMANIA) CÓ KHÍ HẬU ÔN HÒA.

CÁC MÙA TẠI ÚC: MÙA HÈ: THÁNG MƯỜI HAI – THÁNG HAI. MÙA THU: THÁNG BA – THÁNG NĂM. MÙA ĐÔNG: THÁNG SÁU – THÁNG TÁM. MÙA XUÂN: THÁNG CHÍN – THÁNG MƯỜI MỘT.

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

ÚC LÀ MỘT QUỐC GIA QUÂN CHỦ LẬP HIẾN, LÀ MỘT LIÊN BANG PHÂN CHIA QUYỀN LỰC. CHÍNH PHỦ LIÊN BANG ĐƯỢC PHÂN THÀNH BA NHÁNH:

  • CƠ QUAN LẬP PHÁP: LƯỠNG VIỆN QUỐC HỘI, ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 1 CỦA HIẾN PHÁP MÀ THEO ĐÓ GỒM CÓ NỮ VƯƠNG (ĐẠI DIỆN LÀ TOÀN QUYỀN), THƯỢNG NGHỊ VIỆN, VÀ HẠ NGHỊ VIỆN;
  • CƠ QUAN HÀNH PHÁP: HỘI ĐỒNG HÀNH PHÁP LIÊN BANG, THI HÀNH THEO TOÀN QUYỀN VỚI CỐ VẤN CỦA THỦ TƯỚNG VÀ CÁC BỘ TRƯỞNG;
  • CƠ QUAN TƯ PHÁP: TÒA CAO ĐẲNG ÚC VÀ CÁC TÒA ÁN LIÊN BANG KHÁC, CÁC THẨM PHÁN DO TOÀN QUYỀN BỔ NHIỆM THEO CỐ VẤN CỦA HỘI ĐỒNG.

KINH TẾ

ÚC LÀ MỘT QUỐC GIA GIÀU CÓVỚI MỘT NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI TƯƠNG ĐỐI CAO, VÀ TỶ LỆ NGHÈO TƯƠNG ĐỐI THẤP. AUSTRALIA RẤT GIÀU TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN NHƯ VÀNG, BAUXID, SẮT, KẼM, ĐỒNG, KIM CƯƠNG, THAN, URANIUM, DẦU KHÍ, THIẾC VÀ ĐẤT ĐAI, KHÍ HẬU THUẬN LỢI CHO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP.  LĨNH VỰC DỊCH VỤ CỦA NỀN KINH TẾ, GỒM DU LỊCH, GIÁO DỤC, CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH, CHIẾM KHOẢNG 70% GDP.

HE-THONG-GIAO-DUC-UC

GIÁO DỤC

GIÁO DỤC LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA RIÊNG CÁC BANG VÀ LÃNH THỔ DO VẬY CÁC QUY ĐỊNH CÓ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC BANG, SONG TRẺ EM THÔNG THƯỜNG CẦN PHẢI ĐẾN TRƯỜNG TỪ ĐỘ TUỔI TỪ KHOẢNG 5 CHO ĐẾN KHOẢNG 15 TUỔI. TẠI CÁC BANG NHƯ TÂY ÚC, LÃNH THỔ PHƯƠNG BẮCVÀ NEW SOUTH WALES, THIẾU NIÊN 16–17 ĐƯỢC YÊU CẦU ĐI HỌC HOẶC THAM GIA VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP. 

ÚC LÀ MỘT TRONG CÁC QUỐC GIA HỌC ĐẠI HỌC ĐỠ TỐN KÉM NHẤT VÀ XẤP XỈ 58% NGƯỜI ÚC TUỔI TỪ 25 ĐẾN 64 CÓ TRÌNH ĐỘ NGHỀ HOẶC ĐẠI HỌCTỶ LỆ SINH VIÊN QUỐC TẾ ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THEO HỌC GIÁO DỤC BẬC ĐẠI HỌC CỦA ÚC LÀ CAO NHẤT TRONG CÁC QUỐC GIA OECD.

THÔNG TIN LIÊN HỆ DU HỌC:

WWW.KENHDUHOC.VN/DANG-KY-HO-SO-TU-VAN-DU-HOC-KENH-DU-HOC

ĐỊA CHỈ:  ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – NGÕ 132 MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI

ĐTDĐ:  HOTLINE:  0964.280.101/ 0984.761.634

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN WWW.KENHDUHOC.VN - HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

PAGE TƯ VẤN: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HOCBONGDUHOCHUONGDO

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

HUONG DO -