TOP 10 TRƯỜNG KINH DOANH TÌM VIỆC DỄ, THU NHẬP CAO

1. Trường Kinh doanh Stanford. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 96%. Mức lương khởi điểm bình quân: 118.000 USD .
2. Trường kinh doanh Haas, Đại học Califonia, Berkeley. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 93%. Mức lương khởi điểm bình quân: 116.000 USD.
3. Trường kinh doanh ở Dartmouth. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 93%. Mức lương khởi điểm bình quân: 115.000 USD.
4. Trường kinh doanh NYU Stern. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 90%. Mức lương khởi điểm bình quân: 108.000 USD.
5. Trường kinh doanh Columbia. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 92%. Mức lương khởi điểm bình quân: 113.000 USD.
6. Trường kinh doanh Harvard. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 89%. Mức lương khởi điểm bình quân: 124.000 USD .
7. Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 92%. Mức lương khởi điểm bình quân: 121.000 USD
8. Trường kinh doanh Carnegie Mellon Tepper. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 90%. Mức lương khởi điểm bình quân: 108.000 USD.
9. Trường quản lý Kellogg, Đại học Northwestern. Mức lương khởi điểm bình quân: 117.000 USD.
10. Trường quản lý MIT Sloan. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 96%. Mức lương khởi điểm bình quân: 118.000 USD.