UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS BOSTON

UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS BOSTON 

TRƯỜNG ĐƯỢC THÀNH LẬP NĂM 1852, LÀ THÀNH VIÊN CỦA HỆ THỐNG ĐẠI HỌC DANH TIẾNG UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS SYSTEM – ĐỨNG THỨ 13 TẠI MỸ VÀ XẾP HẠNG TRONG 20 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU TẠI MASSACHUSETTS CÙNG VỚI ĐH HARVARD VÀ MIT. ĐẠI HỌC MASSACHUSETTS BOSTON ĐẾN NAY ĐÃ CÓ HƠN 14.000 SINH VIÊN VÀ HƠN 150 CHƯƠNG TRÌNH HỌC THUẬT DÀNH CHO CÁC SINH VIÊN ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC. TRƯỜNG KHAI GIẢNG VÀO THÁNG 1, 6, 8 MỖI NĂM.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP ĐẠI HỌC:   

DÀNH CHO HỌC SINH HẾT LỚP 12 TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM I ĐẠI HỌC :

GỒM CÁC MÔN HỌC: NHẬP MÔN TIẾNG ANH, HỖ TRỢ TOÁN HỌC, PHÒNG THÍ NGHIỆM TOÁN HỌC, HỖ TRỢ VIẾT, KẾ HOẠCH CHUYỂN TIẾP, PHÒNG THÍ NGHIỆM TIẾNG ANH, HIỂU CƯ XỬ CỦA CON NGƯỜI, KỸ NĂNG HỌC HỘI NHẬP, VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ ĐẠO ĐỨC, LỊCH SỬ NƯỚC MỸ TỪ NĂM 1877, ANH PHÁP 2, NHẬP MÔN CHÍNH TRỊ VÀ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ, NHẬP MÔN XÃ HỘI HỌC, NHẠC THẾ GIỚI, DỰ BỊ TOÁN HỌC, TIẾNG ANH CĂN BẢN. SAU KHI HỌC XONG CÁC MÔN NÀY, HỌC SINH SẼ ĐƯỢC CHUYỂN VÀO NĂM 2 TẠI TRƯỜNG THEO CÁC CHUYÊN NGÀNH: NGHIÊN CỨU CHÂU PHI, NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ, NHÂN LOẠI HỌC, KHẢO CỔ HỌC VÀ LỊCH SỬ, NGHỆ THUẬT, NGHIÊN CỨU CHÂU Á, NGÔN NGỮ CỔ ĐIỂN, NGHIÊN CỨU KINH ĐIỂN, TỘI PHẠM, KINH TẾ, LỊCH SỬ, TIẾNG Ý, NHẠC, TRIẾT HỌC, TRIẾT HỌC VÀ CHÍNH SÁCH CỘNG ĐỒNG, KHOA HỌC CHÍNH TRỊ, TÂM LÝ HỌC BA, TÂM LÝ HỌC BS, TÂM LÝ HỌC VÀ XÃ HỘI HỌC, XÃ HỘI HỌC, TIẾNG NHẬT, NGHỆ THUẬT NHÀ HÁT, NGHIÊN CỨU PHỤ NỮ. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, QUẢN LÝ.

YÊU CẦU ĐẦU VÀO: HỌC  SINH  TỐT  NGHIỆP PTTH VỚI ĐIỂM TRUNG BÌNH 6.5 TRỞ LÊN. IELTS 5.5 

UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS BOSTON2

  ĐẠI HỌC UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS BOSTON  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN:  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, KINH TẾ, XÃ HỘI HỌC, NGHIÊN CỨU CHÂU PHI, NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ, NHÂN LOẠI HỌC, KHẢO CỔ HỌC VÀ LỊCH SỬ, NGHỆ THUẬT, NGHIÊN CỨU CHÂU Á, NGÔN NGỮ CỔ ĐIỂN, NGHIÊN CỨU KINH ĐIỂN, TỘI PHẠM, LỊCH SỬ,  TIẾNG Ý, NHẠC, TRIẾT HỌC, TRIẾT HỌC VÀ CHÍNH SÁCH CỘNG ĐỒNG, KHOA HỌC CHÍNH TRỊ, TÂM LÝ HỌC BA, TÂM LÝ HỌC BS, TÂM LÝ HỌC VÀ XÃ HỘI HỌC, XÃ HỘI HỌC, TIẾNG NHẬT, NGHỆ THUẬT NHÀ HÁT, NGHIÊN CỨU PHỤ NỮ.

YÊU CẦU ĐẦU VÀO: HỌC SINH  TỐT NGHIỆP PTTH VỚI ĐIỂM TRUNG BINH 8.5 TRỞ LÊN, IELTS 5.5,  SAT HOẶC HỌC SINH HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP ĐẠI HỌC UPP STAGE II VỚI GPA 2.2 TRỞ LÊN

UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS BOSTON3

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ:  

QUẢN TRỊ KINH DOANH, TIẾNG BỒ ĐÀO NHA, VIẾT CHUYÊN NGHIỆP, TÂM LÝ HỌC, CHÍNH SÁCH CỘNG ĐỒNG, SINH HỌC, KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG VÀ DÂN DỤNG, HÓA HỌC, KHOA HỌC MÁY TÍNH, KỸ SƯ ĐIỆN TỬ, KỸ SƯ MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ VÀ KHOA HỌC BIỂN, KỸ SƯ CƠ KHÍ, Y TÁ, VẬT LÝ HỌC, HÓA HỌC NGÀNH DỆT, CÔNG NGHỆ NGÀNH DỆT, GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, MỸ THUẬT, THIẾT KẾ THỊ GIÁC

YÊU CẦU ĐẦU VÀO: SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VỚI ĐIỂM TRUNG BÌNH TRÊN 8.0 TRỞ LÊN. GMAT HOẶC GRE

CÁC CHI PHÍ: 

HỌC PHÍ:$28.879/ NĂM

ĂN Ở: $11.650/NĂM

BẢO HIỂM: $2000/NĂM

 THÔNG TIN   LIÊN HỆ KÊNH DU HỌC  : 

 ĐỊA CHỈ:  ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI 

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634

EMAIL:  INFO@KENHDUHOC.VN 

WWW.KENHDUHOC.VN – HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!