Ý TƯỞNG “THÙNG RÁC SINH HỌC” ĐOẠT GIẢI ĐẶC BIỆT TẠI HOLCIM PRIZE 2013

VƯỢT QUA SÁU   HỎI ĐÁP DU HỌC   NHÓM KHÁC, NHÓM SINH VIÊN ĐẾN TỪ ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐÃ GIÀNH ĐƯỢC GIẢI ĐẶC BIỆT VỚI TRỊ GIÁ 70 TRIỆU ĐỒNG. NGOÀI RA, NHÓM SINH VIÊN NÀY CŨNG SẼ ĐƯỢC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC CUỘC THI HỖ TRỢ THÊM TỐI ĐA 200 TRIỆU ĐỒNG ĐỂ ỨNG DỤNG ĐỀ TÀI NÀY VÀO THỰC TẾ.

THEO BAN TỔ CHỨC, ĐỀ TÀI “ THÙNG RÁC SINH HỌC ” LÀ MỘT Ý TƯỞNG MANG TÍNH ĐỘT PHÁ. VỚI VIỆC SỬ DỤNG MÔ HÌNH “GIUN XỬ LÝ RÁC THẢI HỮU CƠ”, CÁC SINH VIÊN ĐH KIẾN   KÊNH DU HỌC   TRÚC TP.HCM ĐÃ THÀNH CÔNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NÀY CHO THÂN CÂY THANH LONG.

VỚI ĐỀ TÀI “MÔ HÌNH CHO THUÊ XE ĐẠP TẠI TP.HCM” CỦA NHÓM SINH VIÊN ĐH KHXH&NV TP.HCM ĐẠT GIẢI   LIÊN HỆ KÊNH DU HỌC   “PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG”.

“VỚI TÍNH KHẢ THI CÓ THỂ NHÂN RỘNG CHO HẦU HẾT CÁC LOẠI RÁC THẢI HỮU CƠ KHÁC, ĐỀ TÀI HỨA HẸN SẼ ĐÓNG GÓP ĐÁNG KỂ CHO VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CẢI THIỆN CUỘC SỐNG CHO BÀ CON NÔNG DÂN”, ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ.

NGOÀI RA, BAN TỔ CHỨC CUỘC THI CÒN TRAO CÁC GIẢI THƯỞNG KHÁC CHO CÁC ĐỀ TÀI VÀO CHUNG   DU HỌC HƯƠNG ĐỖ   KẾT NHƯ: GIẢI “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” CHO ĐỀ TÀI “ SẢN XUẤT PANEL LÀM TRẦN CÁCH NHIỆT TỪ CÁC PHẾ PHẨM NÔNG NGHIỆP ” CỦA NHÓM SINH VIÊN ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG;

GIẢI “PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG”   CHUYÊN GIA TƯ VẤN DU HỌC   CHO ĐỀ TÀI “ MÔ HÌNH CHO THUÊ XE ĐẠP TẠI TP.HCM ” CỦA NHÓM SINH VIÊN ĐH KHXH&NV TP.HCM; GIẢI “XÂY DỰNG BỀN VỮNG” CHO ĐỀ TÀI “ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN – SIT CỦA CÁC MỎ THAN THÁI NGUYÊN LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT BLOCK BÊ-TÔNG TRANG TRÍ TỰ CHÈN ” CỦA NHÓM SINH VIÊN ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI VÀ BA GIẢI KHUYẾN KHÍCH KHÁC.

 HOÀI SA