FORM DỊCH THUẬT: GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

HANOI DEPARMENT OF EDUCATION AND TRAINING

Ha noi – Amsterdam high school for the gifted

No: ……………….

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

 

CERTIFICATE OF HIGH SCHOOL GRADUATION

(Temporary)

The principal of high school certify:

Name:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Date of birth: …………………………………………………………..Sex: …………………………………………………

Place of birth:  ……………………………………………………….  Grade Point Average of class 12: ……………………….

Has taken the high school graduation exam on ……………………

At the exam board: ………………- Ha Noi Amsterdam high school for the gifted        Student number: ………………….

Has achieved the total score: ……………….The score of every subject is:

Subject Maths Literature Chemistry Biology
Exam room        
Score        

Encouraging score: ………………………….                                  Graduation type: ………………………..

To be eligible for graduation from high school according to the exam rules of Department of Education and Training

      Graduation ranking: ……………………………….

                                                                                                                         

          Student’s signature

Hanoi,…………………..

PRINCIPAL

(Signed and sealed)

Le Thi Oanh

 

 

Thông tin liên hệ Du học:

Đăng ký hồ sơ tư vấn 

Địa chỉ:  Địa chỉ: 101 B2 – Tập Thể Đồng Xa – Ngõ 132 Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội

ĐTDĐ:  Hotline:  0984.761.634 (Ms.Hương Đỗ) – 0964.280.101(Ms Quyên Bùi)

Email: info@kenhduhoc.vn www.kenhduhoc.vn – https://www.facebook.com/kenhduhoc.vn

Page tư vấn: https://www.facebook.com/HocBongDuHocHuongDo

Kênh du học, chắp cánh ước mơ du học của bạn với một lộ trình rõ ràng!