5 SUẤT HỌC BỔNG THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG PHẦN LAN

>> TUYỂN SINH THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG 2013: 60 SUẤT HỌC BỔNG TOÀN PHẦN
>> 30 CƠ HỘI HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TẠI NHẬT

TS TRẦN HÀ MINH QUÂN - PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM - CHO BIẾT CHƯƠNG TRÌNH HỌC DO TRƯỜNG ĐH TAMPERE CHỊU TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP, GIẢNG DẠY TRONG HAI NĂM VÀ CẤP BẰNG. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP TRUNG TRANG BỊ CHO NGƯỜI HỌC KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÂN TÍCH, XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH TRONG LĨNH VỰC CÔNG. ỨNG VIÊN THAM GIA PHẢI ĐẠT TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG IELTS 5.5 TRỞ LÊN. THEO ÔNG QUÂN, CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 5-2014 VÀ DÀNH NĂM SUẤT HỌC BỔNG BÁN PHẦN CHO HỌC VIÊN (XÉT THEO THÀNH TÍCH HỌC TẬP VÀ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC).

HÀ BÌNH