CHIÊU ĐỘC KIẾM BỘN TIỀN QUA INTERNET

CUNG CẤP CÁC BÀI HỌC GIAO TIẾP VÀ ĐÀM PHÁN HIỆU QUẢ BẰNG TIẾNG ANH QUA VIDEO CÓ THỂ GIÚP BẠN KIẾM ĐƯỢC MỘT SỐ   DU HỌC   TIỀN KHÔNG HỀ NHỎ.

HIỆN NAY, CÓ NHỮNG WEBSITE ĐẶC BIỆT VỚI NGUỒN BÀI GIẢNG PHONG PHÚ VỀ TẤT   LIÊN HỆ KÊNH DU HỌC   CẢ CÁC MÔN HỌC. ĐỂ HỌC TẬP TRÊN NHỮNG TRANG WEB ĐÓ, HỌC SINH PHẢI TRẢ TỚI HƠN 30.000 USD/NĂM.

  DU HỌC HƯƠNG ĐỖ   TƯ VẤN NGHỈ DƯỠNG HOẶC TƯ VẤN DU LỊCH SẼ GIÚP BẠN KIẾM ĐƯỢC TỪ 11-20 USD/GIỜ. CÔNG VIỆC CHÍNH LÀ LÊN KẾ HOẠCH NGHỈ NGƠI VÀ CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG THÔNG TIN CẦN THIẾT VỀ NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN, GIAO THÔNG,...

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ONLINE CÓ NHIỆM VỤ LẮNG NGHE, TRẢ LỜI VÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CŨNG NHƯ MỌI PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG. HỌ CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC TỚI 20 USD/GIỜ   TƯ VẤN DU HỌC MIỄN PHÍ   TÙY VÀO NGÀNH MÀ HỌ LÀM VIỆC.

  HỎI ĐÁP DU HỌC  

NẾU BẠN LÀ TÍN ĐỒ TRUNG THÀNH CỦA GOOGLE VÀ AM HIỂU NHIỀU NỀN VĂN HÓA TRÊN THẾ GIỚI THÌ BẠN CŨNG CÓ THỂ ĐƯỢC TRẢ 20 USD/GIỜ BẰNG VIỆC PHÂN TÍCH CÁC CỤM TỪ TÌM KIẾM MÀ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG.

VỚI KHẢ NĂNG VIẾT LÁCH NỔI TRỘI, BẠN HOÀN TOÀN CÓ THỂ GIÚP SINH VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH, DOANH NGHIỆP VIẾT ĐƠN XIN HỌC BỔNG, HỒ   KÊNH DU HỌC   SƠ, KẾ HOẠCH ĐỀ XUẤT... VỚI MỨC PHÍ XỨNG ĐÁNG.   LIÊN HỆ KÊNH DU HỌC  

CÔNG VIỆC CỦA MỘT ĐIỀU PHỐI VIÊN TUYỂN DỤNG LÀ TIẾP CẬN NHỮNG CÁ NHÂN CÓ TRÌNH ĐỘ, ĐÀO TẠO KỸ NĂNG, SAU ĐÓ GIỚI THIỆU CÁC ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG VỚI DOANH NGHIỆP THEO NHU CẦU CỦA HỌ.

MỘT TRONG SỐ CÔNG VIỆC TRỰC TUYẾN   CHUYÊN GIA TƯ VẤN DU HỌC   CÓ LƯƠNG CAO NHẤT (1.100 USD/TUẦN) LÀ ĐÁNH MÁY HỒ SƠ KHÁM CHỮA BỆNH, SỐ HÓA DỮ LIỆU Y TẾ VÀ LÀM BÁO CÁO TỪ CÁC GHI CHÚ CỦA BÁC SỸ. TUY NHIÊN, CÔNG VIỆC NÀY CHỈ DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ Y HỌC.

  TƯ VẤN DU HỌC MIỄN PHÍ  

RẤT NHIỀU CÔNG TY BẢO HIỂM, TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE, PHÒNG KHÁM,... CẦN THUÊ Y TÁ TRỰC TUYẾN ĐỂ TRẢ LỜI MỌI THẮC MẮC CỦA NGƯỜI   KÊNH DU HỌC   BỆNH VÀ KHÁCH HÀNG VÀO MỌI LÚC VỚI MỨC LƯƠNG LÊN TỚI 55.000USD/NĂM.

LÀ MỘT TRỢ LÝ ẢO, BẠN CÓ THỂ LÀM VIỆC CHO NHIỀU CÔNG TY CÙNG LÚC VÀ KIẾM 50-60 USD/GIỜ.