free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

ĐẠI HỌC KHXH&NV RA MẮT VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

  TƯ CUỐN LẨN TRỐN HỌC HÀ NỘI IPAM   DU HỌC SINGAPORE   CÓ CHỨC NĂNG NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO, TƯ VẤN, LIÊN KẾT MẠNG LƯỚI Ý TƯỞNG VÀ TƯ   CHUYÊN GIA TƯ VẤN DU HỌC   DUY CHIẾN LƯỢC TẠI VIỆT NAM. NHỮNG NHIỆM VỤ   DU HỌC CANADA   CƠ BẢN CỦA VIỆN: ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN, TRƯỚC...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596
  TƯ CUỐN LẨN TRỐN HỌC HÀ NỘI IPAM   DU HỌC SINGAPORE   CÓ CHỨC NĂNG NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO, TƯ VẤN, LIÊN KẾT MẠNG LƯỚI Ý TƯỞNG VÀ TƯ   CHUYÊN GIA TƯ VẤN DU HỌC   DUY CHIẾN LƯỢC TẠI VIỆT NAM. NHỮNG NHIỆM VỤ   DU HỌC CANADA   CƠ BẢN CỦA VIỆN: ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN, TRƯỚC HẾT Ở BẬC   TƯ CUỐN ĐẨN HỌC VÁCH CÔNG   SAU ĐẠI HỌC VỀ   BÍ KÍP LUYỆN IELTS   CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠCH ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CÔNG, QUẢN LÝ CÔNG VÀ HÀNH CHÍNH   5 THÀNH PHỐ HÚT HỌC SINH TẠI MỸ   CÔNG; NGHIÊN CỨU, THAM GIA TRIỂN KHAI VÀ   CÁC KHÓA HỌC   GÓP PHẦN XÂY DỰNG, SỬ DỤNG NHỮNG GIẢI PHÁP TIẾN BỘ TRONG ĐIỀU CHỈNH CHÍNH   HỎI GIẢI ĐÁP DU HỌC   SÁCH VÀ HOẠT   VỀ KÊNH DU HỌC   ĐỘNG QUẢN LÝ; TRIỂN KHAI DỊCH VỤ KHOA HỌC ĐA DẠNG, CUNG CẤP VÀ THU NHẬN THÔNG TIN VỀ CHÍNH   KHÓA HỌC ĐẨN HỌC THEO YÊU CẦU   SÁCH QUẢN LÝ;   LIÊN HỆ KÊNH DU HỌC   TƯ VẤN, THAM VẤN THEO ĐẶT HÀNG. SAU LỄ CÔNG BỐ ĐÃ DIỄN RA TỌA ĐÀM "ĐÁNH GIÁ HOẠT   HỎI TRẢ LỜI XÔ HỌC   ĐỘNG NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO TRONG LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH TẠI VIỆT   DANH SÁCH CẠC DÀI Ở MỸ   NAM - MỘT SỐ THÀNH   CHUYÊN GIA TƯ VẤN DU HỌC HƯƠNG ĐỖ   TỰU VÀ TRIỂN VỌNG".  

Đang cập nhật

Chuyên mục khác