ĐÀO TẠO THUYẾT MINH VIÊN DI SẢN TNTG VỊNH HẠ LONGĐÂY LÀ HOẠT ĐỘNG NẰM TRONG KHUÔN KHỔ KẾ HOẠCH HỢP TÁC VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM TẠI VỊNH HẠ LONG CỦA DỰ ÁN EU VỚI TỈNH QUẢNG NINH.

QUANG CẢNH LỄ KHAI GIẢNG.

TRONG 5 NGÀY, 32 HỌC VIÊN CỦA BAN QUẢN LÝ VỊNH HẠ LONG SẼ ĐƯỢC HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN: TỔNG QUAN VỀ NGHỀ VÀ HOẠT ĐỘNG THUYẾT MINH VIÊN DU LỊCH, KỸ NĂNG HƯỚNG DẪN - THUYẾT MINH DU LỊCH, PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG NỘI DUNG THUYẾT MINH, PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH, DIỄN GIẢI CÁC GIÁ TRỊ CỦA ĐIỂM ĐẾN DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI VỊNH HẠ LONG… NGOÀI RA, LỚP HỌC CŨNG DÀNH THỜI GIAN CHO CÁC GIỜ HỌC THỰC HÀNH THEO NHÓM, CỬ ĐẠI DIỆN THUYẾT MINH THEO VIDEO CLIP VÀ THẨM ĐỊNH BÀI THỰC HÀNH CÁ NHÂN.

ĐÂY LÀ KHÓA HỌC ĐẦU TIÊN MÀ DỰ ÁN EU ĐÀO TẠO THUYẾT MINH VIÊN CHO DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI VỊNH HẠ LONG./.