ĐH QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

TIẾN SĨ NGUYỄN VĂN PHÚC, HIỆU TRƯỞNG EIU PHÁT BIỂU TRONG BUỔI LỄ KHAI GIẢNG

GIAI ĐOẠN 2010-2015, TRƯỜNG CÓ CÁC KHOA KỸ THUẬT, KINH TẾ VÀ ĐIỀU DƯỠNG. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐƯỢC BIÊN SOẠN, XÂY DỰNG, TƯ VẤN VÀ PHẢN BIỆN BỞI GIÁO SƯ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC UY TÍN TRÊN THẾ GIỚI.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐƯỢC THIẾT KẾ LINH ĐỘNG CHO NHIỀU HỆ ĐÀO TẠO: DÀI HẠN CHÍNH QUY; ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG; ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VÀ ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP.

EIU VÀ ĐH PORTLAND STATE CÙNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CHUẨN KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ ABET VÀ AACSB ĐƯỢC BỘ GD-ĐT CÔNG NHẬN. ĐẶC BIỆT, TRƯỜNG XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO CÁC NGÀNH KỸ THUẬT VÀ NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG LÀ 6.0 IELTS. RIÊNG SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠT 6.0 IELTS TRƯỚC KHI HỌC CHUYÊN NGÀNH VÀ THÔNG THẠO TIẾNG ANH NGAY KHI TỐT NGHIỆP.

 TIN ẢNH:   MỸ NGỌC