ĐỜI SỐNG VÀ PHÁP LUẬT ONLINE TUYỂN TKTS, BTV, PV ĐỢT 2

  LUYỆN THI TOEFL IBT     TUYỂN THƯ KÝ TÒA SOẠN (SỐ LƯỢNG: 03)  YÊU CẦU: LẬP   HỌC BỔNG   KẾ HOẠCH BIÊN TẬP, SẢN XUẤT NỘI DUNG; KIỂM DUYỆT GIÁM SÁT NỘI DUNG THÔNG TIN; ĐÓNG GÓP VÀ THỰC THI CÁC ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG. ƯU TIÊN ỨNG VIÊN CÓ THÂM   CHUYÊN GIA SẢN CUỘN ĐẨN HỌC   NIÊN LÀM BÁO TỪ 5 NĂM Ở LÊN, CÓ KINH NGHIỆM LÀM Ở CÁC VỊ TRÍ BIÊN TẬP VIÊN,   DU HỌC CANADA   TRƯỞNG BAN, THƯ KÝ TÒA SOẠN BÁO ĐIỆN TỬ.  TUYỂN BIÊN TẬP VIÊN (SỐ LƯỢNG: 06)  - TUYỂN BIÊN TẬP VIÊN XÃ HỘI, SỨC   TƯ VẤN DU HỌC THÀNH CÔNG   KHỎE, KINH TẾ, GIẢI   DU HỌC CAO HỌC CANADA   TRÍ, THỂ THAO, CỘNG ĐỒNG MẠNG - ƯU TIÊN ỨNG VIÊN CÓ THÂM NIÊN LÀM BÁO TỪ 2 NĂM TRỞ LÊN, TỪNG LÀM Ở CÁC VỊ TRÍ BIÊN TẬP, PHỤ   TƯ CUỘN TRỐN HỌC TINH TƯỜNG QUỐC   TRÁCH XUẤT BẢN Ở CÁC BÁO ĐIỆN TỬ.  ĐIỀU KIỆN   DU HỌC   DỰ TUYỂN PHÓNG VIÊN (SỐ LƯỢNG: 10)  - ƯU TIÊN NHỮNG PHÓNG VIÊN CHUYÊN TRÁCH TƯƠNG ỨNG CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI, PHÁP LUẬT, GIÁO DỤC, SỨC KHỎE, KINH TẾ, GIẢI   DU HỌC CANADA   TRÍ, PHÓNG VIÊN ẢNH - ƯU TIÊN ỨNG VIÊN CÓ THÂM NIÊN LÀM BÁO TỪ 1 NĂM TRỞ LÊN.  HỒ SƠ   KHÓA HỌC THEO YÊU CẦU   DỰ TUYỂN:  - NỘP HỒ SƠ QUA EMAIL:   HỌC BỔNG DU HỌC TẠI NGA   TUYENDUNG@DOISONGPHAPLUAT.COM , GỒM BẢN GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN VÀ CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM; THÔNG TIN LIÊN HỆ (EMAIL, ĐIỆN   CHẤT LƯỢNG TƯ VẤN DU HỌC   THOẠI), ĐỀ XUẤT MỨC LƯƠNG/THU NHẬP MONG MUỐN, ĐƯỜNG LINK CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG (NẾU   VĂN HÓA MỸ   CÓ).  THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:  - TỪ NGÀY 15/10 CHO ĐẾN 15/11/2013. (NHỮNG ỨNG VIÊN ĐẠT YÊU CẦU CÓ THỂ ĐƯỢC MỜI PHỎNG VẤN VÀ ĐI LÀM NGAY)  LIÊN   VỀ KÊNH ẨN HỌC   HỆ ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT THEO SỐ ĐIỆN THOẠI:   HỌC BỔNG ĐẨY HỌC   094 2368 555   ĐSPL ONLINE