free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

DU HỌC ĐỨC VÀ DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TẠI ĐỨC

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

I. GIỚI THIỆU CHUNG NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN ĐANG NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI VÀ ĐỒNG NGHĨA VỚI ĐIỀU ĐÓ LÀ CÀNG CÓ NHIỀU KHÓA HỌC CHUYÊN NGHIỆP VỀ LĨNH VỰC NÀY TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI. MẶC DÙ NỔI TIẾNG VỚI CÁC NGÀNH KỸ THUẬT SONG NƯỚC ĐỨC CŨNG KHÔNG PHẢI MỘT NGOẠI LỆ. CÁC KHÓA HỌC VỀ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN KHÔNG CHỈ MANG LẠI CHO SINH VIÊN NỀN TẢNG...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596

I. GIỚI THIỆU CHUNG

NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN ĐANG NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI VÀ ĐỒNG NGHĨA VỚI ĐIỀU ĐÓ LÀ CÀNG CÓ NHIỀU KHÓA HỌC CHUYÊN NGHIỆP VỀ LĨNH VỰC NÀY TẠI NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI. MẶC DÙ NỔI TIẾNG VỚI CÁC NGÀNH KỸ THUẬT SONG NƯỚC ĐỨC CŨNG KHÔNG PHẢI MỘT NGOẠI LỆ. CÁC KHÓA HỌC VỀ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN KHÔNG CHỈ MANG LẠI CHO SINH VIÊN NỀN TẢNG CHUYÊN MÔN VỚI NHIỀU KỸ NĂNG VÀ HIỂU BIẾT VỀ NGÀNH MÀ CÒN MANG LẠI THÊM HIỂU BIẾT VỀ VĂN HÓA, CÁC KINH NGHIỆM THỰC TIỄN QUÝ BÁU. SAU ĐÂY LÀ DANH SÁCH MỘT SỐ TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TẠI ĐỨC CHO CÁC BẠN THAM KHẢO.

EUROPEAN UNI DU HỌC ĐỨC VÀ DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TẠI ĐỨC

II. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TẠI ĐỨC

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ỨNG DỤNG QUỐC TẾ BAD HONNEF, BONN (IUHB) 

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH
 • NHẬP HỌC: THÁNG 9/ 2013, THÁNG 3/ 2014
 • THỜI GIAN HỌC: 3 NĂM/ 180 ECTS
 • HỌC PHÍ: € 9,680 / NĂM

 2. TRƯỜNG KINH DOANH COLOGNE (CBS) 

 • NHẬP HỌC: THÁNG 9/ 2013
 • THỜI GIAN HỌC: 3 NĂM/ 180 ECTS
 • HỌC PHÍ: 10,140 EURO/ NĂM

 3. ĐẠI HỌC KHOA HỌC ỨNG DỤNG RHINE-WAAL, KLEVE 

 • NHẬP HỌC: THÁNG 9/ 2013
 • THỜI GIAN HỌC: 42 THÁNG
 • HỌC PHÍ: 466 EURO/ NĂM

 4. ĐẠI HỌC EURPPEAN MUNICH, MUNICH 

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH
 • NHẬP HỌC: THÁNG 2/2014, THÁNG 6,8,10/ 2013
 • THỜI GIAN HỌC: 2 NĂM
 • HỌC PHÍ: 10,900 EURO/ NĂM

 5. TRƯỜNG QUẢN LÝ QUỐC TẾ (ISM), CƠ SỞ FRANKFURT AM MAIN 

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH, ĐỨC, PHÁP, TÂY BAN NHA
 • NHẬP HỌC: THÁNG 9/ 2013, THÁNG 3/ 2014
 • HỌC PHÍ: 9,400 EURO/ NĂM
 • THỜI GIAN HỌC: 3 NĂM/ 180 ECTS

 6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ KARLSCHOCHSCHULE, KARLSRUHE 

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH, ĐỨC
 • THỜI GIAN HỌC: 3 NĂM
 • HỌC PHÍ: 7,260 EURO/ NĂM
 • NHẬP HỌC: THÁNG 10/ 2013

 7. ĐẠI HỌC KHOA HỌC ỨNG DỤNG DEGGENDORF, DEGGENDORF 

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẰNG TIẾNG ĐỨC:
 • NHẬP HỌC: THÁNG 10/ 2013

 8. TRƯỜNG QUẢN LÝ QUỐC TẾ (ISM), CƠ SỞ MUNICH 

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH, ĐỨC, PHÁP, TÂY BAN NHA
 • NHẬP HỌC: THÁNG 9/ 2013, THÁNG 3/ 2014
 • HỌC PHÍ: 9,800 EURO/ NĂM
 • THỜI GIAN HỌC: 3 NĂM/ 180 ECTS

 9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ỨNG DỤNG FRESENIUS, CƠ SỞ MUNICH 

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẰNG TIẾNG ĐỨC
 • NHẬP HỌC: THÁNG 9/ 2013
 • THỜI GIAN HỌC: 3 NĂM/ 180 ECTS
 • HỌC PHÍ: 11,700 EURO/ NĂM

 10. CAO ĐẲNG ECB, CƠ SỞ DUSSELDORF 

 • NHẬP HỌC: THÁNG 10/ 2013
 • THỜI GIAN HỌC: 3 NĂM/ 180 ECTS
 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG ĐỨC
 • HỌC PHÍ: 8,100 EURO/ NĂM

 11. TRƯỜNG QUẢN LÝ QUỐC TẾ (ISM), CƠ SỞ HAMBURG 

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH, ĐỨC, PHÁP, TÂY BAN NHA
 • NHẬP HỌC: THÁNG 9/ 2013, THÁNG 3/ 2014
 • HỌC PHÍ: 9,400 EURO/ NĂM
 • THỜI GIAN HỌC: 3 NĂM/ 180 ECTS

 12. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ỨNG DỤNG FRESENIUS, CƠ SỞ IDSTEIN 

 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẰNG TIẾNG ĐỨC
 • THỜI GIAN HỌC: 3 NĂM/ 180 ECTS
 • HỌC PHÍ: 875 EURO/ 1 THÁNG
 • NHẬP HỌC: THÁNG 9/ 2013

   

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -

Đang cập nhật

Chuyên mục khác