free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

DU HỌC HÀN QUỐC: TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONG A

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

DU HỌC HÀN QUỐC: TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONG A LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC DANH TIẾNG ĐƯỢC THÀNH LẬP NĂM 1946. TỌA LẠC NGAY TRUNG TÂM CỦA THÀNH PHỐ BUSAN - THÀNH PHỐ LỚN THỨ 2 HÀN QUỐC , SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG SẼ CÓ NHIỀU CƠ HỘI TRẢI NGHIỆM VỚI NHIỀU DANH LAM THẮNG CẢNH ĐẸP VÀ CÓ NHIỀU PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI DỄ DÀNG.  TRẢI QUA GẦN 70 NĂM...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596

DU HỌC HÀN QUỐC: TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONG A LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC DANH TIẾNG ĐƯỢC THÀNH LẬP NĂM 1946. TỌA LẠC NGAY TRUNG TÂM CỦA THÀNH PHỐ BUSAN - THÀNH PHỐ LỚN THỨ 2 HÀN QUỐC, SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG SẼ CÓ NHIỀU CƠ HỘI TRẢI NGHIỆM VỚI NHIỀU DANH LAM THẮNG CẢNH ĐẸP VÀ CÓ NHIỀU PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI DỄ DÀNG. 

TRẢI QUA GẦN 70 NĂM PHÁT TRIỂN, TRƯỜNG ĐÃ XÂY DỰNG 13 TRƯỜNG ĐAI HỌC TRỰC THUỘC VỚI 70 CHUYÊN NGÀNH VÀ 3 KHU CAMPUS. DONG A CÓ KHOẢNG GẦN 25,000 SINH VIÊN TRONG ĐÓ CÓ KHOẢNG (21,142 SINH VIÊN ĐẠI HỌC; 2,364 SINH VIÊN SAU ĐẠI HỌC VÀ 513 SINH VIÊN QUỐC TẾ) DƯỚI SỰ GIẢNG DẠY CỦA 629 CÁN BỘ GIẢNG VIÊN GIẢNG VIÊN ĐẦU NGÀNH. NGOÀI RA, TRƯỜNG CÒN TRAO ĐỔI HỢP TÁC VỚI 162 TRƯỜNG Ở 25 QUỐC GIA NHƯ 20 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ, GẦN 40 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRUNG QUỐC, HƠN 30 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI NHẬT BẢN VÀ MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI CÁC NƯỚC KHÁC NHƯ VENUZUELA, PHILIPPIN, ĐỨC, NGA, ITALIA, SINGAPORE, MONGO, PHÁP. ĐẶC BIỆT, TRƯỜNG DONG A  ĐÃ LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  ĐẠI HỌC NHÂN VĂN
CHÚ TRỌNG  "YẾU TỐ CON NGƯỜI", TRƯỜNG ĐẠI HỌC CUNG CẤP VÀ HƯỚNG DẪN CHO SINH VIÊN NHỮNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ ĐỜI SỐNG VÀ LỊCH SỬ CỦA NHÂN LOẠI, NGÔN NGỮ VÀ CĂ HỌC CÁC NƯỚC MỘT CÁCH CÓ HỆ THỐNG.
KHOA ĐÀO TẠO: KHOA TRIẾT HỌC, KHOA ĐẠO ĐỨC, KHOA LỊCH SỬ, KHOA KHẢO CỔ HỌC VÀ LỊCH SỬ NGHỆ THUẬT, KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ HÀN QUỐC, KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ ANH, KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ ĐỨC, KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC, KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ NHẬT BẢN, KHOA GIÁO DỤC HỌC, KHOA SÁNG TÁC VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT, KHOA VĂN HÓA PHÁP
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TRƯỜNG ĐÀO TẠO CHO SINH VIÊN CÁC KHÁI NIỆM, NGUYÊN TẮC CĂN BẢN CỦA NHỮNG HIỆN TƯỢNG KHÁC NHAU TRONG TỰ NHIÊN, GIÚP HỌ CÓ ĐƯỢC LỐI TƯ DUY LOGIC TỐT HƠN ĐỂ ỨNG DỤNG TRONG CÁC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HAY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN SẼ ĐÀO TẠO RA NHỮNG CHUYÊN GIA TRONG CÁC LĨNH VỰC KHOA HỌC ỨNG DỤNG, KHƠI NGUỒN TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN. 
KHOA ĐÀO TẠO: KHOA TOÁN, KHOA LÝ VẬT LIỆU, KHOA HÓA, KHOA SINH HỌC VÀ KHOA HỌC Y SINH
ĐẠI HỌC LUẬT
SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP CÁC KIẾN THỨC LUẬT, CÁC KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG LUẬT PHÁP
KHOA ĐÀO TẠO:  KHOA LUẬT, KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
DONG A KENHDUHOC2
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI
MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI LÀ CUNG CẤP NHỮNG THÔNG TIN VỀ CÁC HIỆN TƯỢNG XÃ HỘI BAO GỒM CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, CẤU TRÚC VÀ GIAO TIẾP XÃ HỘI, GIÚP SINH VIÊN ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU CỦA CÁC NHÀ TUYỂN DỤNG TRONG THỜI ĐẠI TOÀN CẦU HÓA THÔNG TIN.
KHOA ĐÀO TẠO: KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ VÀ NGOẠI GIAO, KHOA HÀNH CHÍNH, KHOA XÃ HỘI HỌC, KHOA PHÚC LỢI XÃ HỘI, KHOA BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG, KHOA KINH TẾ HỌC, KHOA TÍN DỤNG
ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH
TRƯỜNG CÓ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ, QUẢN TRỊ DU LỊCH, THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ, THỐNG KÊ ỨNG DỤNG… 
KHOA ĐÀO TẠO: KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH, KHOA QUẢN TRỊ DU LỊCH QUỐC TẾ, KHOA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ, KHOA THÔNG TIN THƯƠNG MẠI.
ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐỜI SỐNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
TRƯỜNG CUNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH HỌC THUẬT NGHIÊN CỨU VỀ CÁC HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHO SINH VIÊN - MỘT TRONG NHỮNG NGÀNH NGHỀ CHÍNH CỦA THẾ KỶ 21. 
KHOA ĐÀO TẠO: KHOA CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN HỌC, KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHÂN TỬ, KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC ỨNG DỤNG, KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC, KHOA KỸ THUẬT Y SINH.
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ NUÔI DƯỠNG CÁC KỸ SƯ TƯƠNG LAI GIÀU KINH NGHIỆM TRONG CÁC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
KHOA ĐÀO TẠO: KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG, KHOA QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, KHOA KIẾN TRÚC CẢNH QUAN, KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG, KHOA CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN, KHOA CÔNG NGHỆ KIẾN TRÚC, KHOA CHẾ TẠO MÁY, KHOA KỸ THUẬT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP, KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN, KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH, KHOA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU, KHOA CÔNG NGHỆ HÓA.
ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN SINH VIÊN CÓ KHIẾU THỂ THAO TRỞ THÀNH NHỮNG VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO TÀI NĂNG, CÓ THỂ THAM GIA TRANH TÀI TRONG CÁC CUỘC THI ĐẤU THỂ THAO.
KHOA ĐÀO TẠO:  KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT, KHOA HUẤN LUYỆN THỂ THAO, KHOA THỂ THAO GIẢI TRÍ, KHOA VŨ ĐẠO, KHOA QUÂN SỰ, TAEKWONDO.
DONG A KENHDUHOC 1
 ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT
MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG LÀ TRAO DỒI NHỮNG TÀI NĂNG TRẺ  CÓ KHẢ NĂNG ĐÓNG GÓP CHO XÃ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC, BẰNG
 CÁCH GIẢNG DẠY CẢ LÝ THUYẾT VÀ KỸ THUẬT THỰC HÀNH KHÔNG CHỈ TRONG LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT THUẦN TÚY, BAO GỒM MỸ THUẬT VÀ ÂM NHAC, MÀ CÒN TRONG NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG CẦN THIẾT CHO XÃ HỘI  CÔNG NGHIỆP HÓA.KHOA ĐÀO TẠO: KHOA HỘI HỌA (HỘI HỌA HÀN QUỐC, HỘI HỌA PHƯƠNG TÂY), KHOA CÔNG NGHỆ (ĐỒ GỖ, ĐỒ GỐM), KHOA ĐIÊU KHẮC, KHOA ÂM NHAC, KHOA ÂM NHẠC ỨNG DỤNG.NGOÀI RA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONG-A CÒN CÓ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRỰC THUỘC KHÁC NHƯ: ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC – THIẾT KẾ VÀ THỜI TRANG, ĐẠI HỌC Y, ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐỜI SỐNG CŨNG CÁC KHOA – NGÀNH TRỰC THUỘC KHÁ ĐA DẠNG.

ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC: 

- TỐT NGIỆP THPT 

- HỌC LỰC TRÊN 6.0

- NGÔN NGỮ: TIẾNG HÀN HOẶC TIẾNG ANH (SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ 1 NĂM TẠI TRƯỜNG KHI NHẬP HỌC (NẾU CHƯA BIẾT TIẾNG HÀN)

LỘ TRÌNH DU HỌC:

-  HỌC 3-4 THÁNG TIẾNG HÀN TẠI VIỆT NAM

- HỌC 1 NĂM TIẾNG HÀN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONG A BÊN HÀN QUỐC

-  HỌC 4 NĂM CHUYÊN NGÀNH TẠI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC ĐẠI HỌC - HỌC 2-3 NĂM KHI HỌC CAO HỌC HOẶC CHUYỂN TIẾP

THỜI GIAN NHẬP HỌC: 

-  ĐỢT 1: THÁNG 12/2014

-  ĐỢT 2: THÁNG 03/2015

- ĐỢT 3: THÁNG 06/2015

- ĐỢT 4: THÁNG 09/2015

  THÔNG TIN LIÊN HỆ DU HỌC HÀN QUỐC: ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TƯ VẤN  ĐỊA CHỈ:  ĐỊA CHỈ: 101/104 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – NGÕ 132 MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI ĐTDĐ:  HOTLINE:  0984.761.634 (MS.HƯƠNG ĐỖ) - 0964.280.101(MS QUYÊN BÙI) EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN WWW.KENHDUHOC.VN - HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN PAGE TƯ VẤN: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HOCBONGDUHOCHUONGDO KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

Đang cập nhật

Chuyên mục khác