free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

DU HỌC MỸ: ĐẠI HỌC PACE (NEW YORK)

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

DU HỌC MỸ: ĐẠI HỌC PACE ĐẠI HỌC PACE (PACE UNIVERSITY) LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC CÓ LỊCH SỬ LÂU ĐỜI TẠI NEW YORK ĐƯỢC THÀNH LẬP TỪ NĂM 1906. TRONG HƠN 100 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN, ĐẠI HỌC PACE ĐÃ GIÚP SINH VIÊN TỪ KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI CÓ SỰ CHUẨN BỊ TỐT ĐỂ KHÁM PHÁ VÀ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌ. TRƯỜNG CUNG CẤP MỘT NỀN GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596
DU HỌC MỸ: ĐẠI HỌC PACE ĐẠI HỌC PACE (PACE UNIVERSITY) LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC CÓ LỊCH SỬ LÂU ĐỜI TẠI NEW YORK ĐƯỢC THÀNH LẬP TỪ NĂM 1906. TRONG HƠN 100 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN, ĐẠI HỌC PACE ĐÃ GIÚP SINH VIÊN TỪ KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI CÓ SỰ CHUẨN BỊ TỐT ĐỂ KHÁM PHÁ VÀ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌ. TRƯỜNG CUNG CẤP MỘT NỀN GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO KẾT HỢP VỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHUYÊN NGHIỆP, ĐẶC BIỆT VỚI CÁC MỐI LIÊN KẾT TỪ PHỐ WALL. TRƯỜNG CŨNG TẠO ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ SINH VIÊN HỌC TẬP, SINH SỐNG VÀ LÀM VIỆC TẠI THÀNH PHỐ NEW YORK. ĐẠI HỌC PACE HIỆN CÓ KHOẢNG 13.500 SINH VIÊN, TRONG ĐÓ CÓ HƠN 1.800 SINH VIÊN QUỐC TẾ ĐẾN TỪ 100 QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI. SĨ SỐ LỚP TRUNG BÌNH LÀ 22 SINH VIÊN. TRANG U.S. NEWS & WORLD REPORT XẾP ĐẠI HỌC PACE ĐỨNG TOP 1 NEW YORK VÀ TOP 10 CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA KỲ VỀ DỊCH VỤ SẮP XẾP THỰC TẬP CHO SINH VIÊN. CHƯƠNG TRÌNH MBA CỦA ĐẠI HỌC PACE CŨNG XẾP THỨ 2 QUỐC GIA VỀ TỈ LỆ ĐƯỢC TUYỂN DỤNG SAU TỐT NGHIỆP. SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PACE CÓ TỈ LỆ ĐƯỢC TUYỂN DỤNG VÀ MỨC THU NHẬP SAU TỐT NGHIỆP CAO. CỰU SINH VIÊN PACE ĐẢM NHIỆM HƠN 2.800 VỊ TRÍ QUẢN LÝ CẤP CAO TẠI CÁC CÔNG TY HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI. THÀNH PHỐ NEW YORK NƠI NGÔI TRƯỜNG TỌA LẠC LÀ TRUNG TÂM CHÍNH VỀ TÀI CHÍNH, BẢO HIỂM, ĐỊA ỐC, VĂN HÓA VÀ NGHỆ THUẬT TẠI HOA KỲ, LÀ THỦ ĐÔ CỦA HOA KỲ TỪ NĂM 1785 ĐẾN NĂM 1790. THÀNH PHỐ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ MỘT TRONG 10 THÀNH PHỐ AN TOÀN NHẤT HOA KỲ THEO TRANG FORBES.COM (2012). NƠI ĐÂY LÀ TRUNG TÂM CỦA VÙNG ĐÔ THỊ NEW YORK, MỘT TRONG NHỮNG VÙNG ĐÔ THỊ ĐÔNG DÂN NHẤT TRÊN THẾ GIỚI. CƠ SỞ VẬT CHẤT KHUÔN VIÊN CHÍNH CỦA ĐẠI HỌC PACE TOẠ LẠC NGAY GẦN TRUNG TÂM TÀI CHÍNH KHU MANHATTAN, THÀNH PHỐ NEW YORK, RẤT GẦN ĐỂ ĐI BỘ TỚI CÁC TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, GIẢI TRÍ LỚN NHƯ WALL STREET, FREEDOM TOWER, WORLD FINANCIAL CENTER, SOUTH STREET SEAPORT, CHINATOWN VÀ LITTLE ITALY. KHU HỌC XÁ CỦA ĐẠI HỌC PACE CŨNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ TẠI NEW YORK, MỖI KHU HỌC XÁ ĐỀU CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG RIÊNG VÀ ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI PHỤC VỤ VIỆC SINH HOẠT VÀ HỌC TẬP CHO HÀNG NGÀN SINH VIÊN. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC PACE CUNG CẤP HƠN 100 CHUYÊN NGÀNH ĐẠI HỌC, 47 CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ, VÀ 4 CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ TẠI CÁC PHÂN VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI, Y TÁ, KINH DOANH, GIÁO DỤC, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ LUẬT. CÁC NGÀNH THẾ MẠNH CŨNG NHƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI TRƯỜNG MÀ SINH VIÊN VIỆT NAM ƯA THÍCH VÀ LỰA CHỌN: * CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC: ACCOUNTING, BIOLOGY, CHEMISTRY, COMMUNICATIONS, COMPUTER SCIENCES, BUSINESS ECONOMICS, ECONOMICS, FINANCE, INFORMATION SYSTEMS, MANAGEMENT, MARKETING, PSYCHOLOGY * CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC: FINANCIAL MANAGEMENT, ACCOUNTING, INVESTMENT MANAGEMENT, INTERNATIONAL BUSINESS, MARKETING – MBA SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG CŨNG CÓ THỂ THAM GIA VÀO HƠN 100 CÂU LẠC BỘ VÀ TỔ CHỨC SINH VIÊN, VỚI NHIỀU CƠ HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA VÀ NGHỀ NGHIỆP TẠI NEW YORK. ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC 1. DỰ BỊ ĐẠI HỌC (UNDERGRADUATE PATHWAY): DÀNH CHO NHỮNG HỌC SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI GPA 3.0 - TOEFL 65-71/ IELTS 6.0 (ĐIỂM THÀNH PHẦN TỐI THIỂU 5.0)              HỌC 3 KỲ - TOEFL 72-78/ IELTS 6.0 (ĐIỂM THÀNH PHẦN TỐI THIỂU 5.5)              HỌC 2 KỲ - TOEFL 79-87/ IELTS 6.0 (ĐIỂM THÀNH PHẦN TỐI THIỂU 6.0)              HỌC 1 KỲ ** SINH VIÊN TÍCH LUỸ ĐƯỢC 7-17 TÍN CHỈ ĐẠI HỌC SAU KHI HOÀN THÀNH KHOÁ PATHWAY SAU KHI HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC, SINH VIÊN SẼ ĐƯỢC CHUYỂN TIẾP VÀO CHƯƠNG TRÌNH LẤY BẰNG CỬ NHÂN TẠI PACE. ĐỂ VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC, SINH VIÊN CẦN CÓ GPA PATHWAY 3.0, TOEFL 88/ IELTS 6.5 2. DỰ BỊ THẠC SĨ (GRADUATE PATHWAY): DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 4 NĂM VỚI GPA 3.0 A. LUBLIN SCHOOL OF BUSINESS - TOEFL 80-84/ IELTS 6.5 (ĐIỂM THÀNH PHẦN TỐI THIỂU 6.0)              HỌC 3 KỲ - TOEFL 85-89/ IELTS 6.5 (ĐIỂM THÀNH PHẦN TỐI THIỂU 6.5)              HỌC 2 KỲ - TOEFL 90-99/ IELTS 7.0 (ĐIỂM THÀNH PHẦN TỐI THIỂU 7.0)              HỌC 1 KỲ GMAT 510 HOẶC GRE 1000 B. SEIDENBERG SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS VÀ DYSON COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES - TOEFL 65-71/ IELTS 6.0 (ĐIỂM THÀNH PHẦN TỐI THIỂU 5.5)              HỌC 3 KỲ - TOEFL 72-78/ IELTS 6.0 (ĐIỂM THÀNH PHẦN TỐI THIỂU 6.0)              HỌC 2 KỲ - TOEFL 79-87/ IELTS 6.5 (ĐIỂM THÀNH PHẦN TỐI THIỂU 6.5)              HỌC 1 KỲ DYSON YÊU CẦU GRE 1000 * MEDIA AND COMMUNICATION ARTS, MA TẠI DYSON CÓ YÊU CẦU ĐẦU VÀO TƯƠNG ĐƯƠNG TRƯỜNG LUBIN ** SINH VIÊN TÍCH LUỸ ĐƯỢC 3-9 TÍN CHỈ THẠC SĨ NẾU HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GRADUATE PATHWAY SAU KHI HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC, SINH VIÊN SẼ ĐƯỢC CHUYỂN TIẾP VÀO CHƯƠNG TRÌNH LẤY BẰNG CỬ NHÂN TẠI PACE. ĐỂ VÀO CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ, SINH VIÊN CẦN CÓ GPA PATHWAY 3.0 VÀ TOEFL 88/ IELTS 6.5 (DYSON & SEIDENBERG) HOẶC TOEFL 100/IELTS 7.0 (LUBIN) HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=QPL_8CBMQOC HỌC PHÍ: TÙY THEO TỪNG BẬC HỌC VÀ NGÀNH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH

1 KỲ 2 KỲ 3 KỲ

DỰ BỊ ĐẠI HỌC

8.333$ 16.666$

25.000$

DỰ BỊ THẠC SĨ

8.666$ 17.333$

26.000$

ĐẠI HỌC

35.320$/ NĂM

THẠC SĨ

33.000-39.000$/ NĂM (TUỲ CHUYÊN NGÀNH)

 

CHI PHÍ KHÁC/ KỲ

DỰ BỊ ĐẠI HỌC

DỰ BỊ THẠC SĨ

BẢO HIỂM

350$

375$

SÁCH VỞ, DỤNG CỤ

400$

400$

CHI TIÊU CÁ NHÂN

1.000$ 1.000$
CHI PHÍ ĂN Ở 7.328$

7.328$

HỌC BỔNG: TRƯỜNG CÓ CÁC SUẤT HỌC BỔNG TRỊ GIÁ LÊN ĐẾN $3.000 CHO CÁC SINH VIÊN XUẤT SẮC ĐĂNG KÍ VÀO TRƯỜNG. HỒ SƠ NHẬP HỌC – ĐƠN XIN NHẬP HỌC – CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH – BẢNG ĐIỂM VÀ BẰNG TỐT NGHIỆP – 2 THƯ GIỚI THIỆU CỦA GIÁO VIÊN/ SUPERVISOR – BÀI LUẬN/ BẢN KẾ HOẠCH HỌC TẬP – COPY HỘ CHIẾU – BẢN KHAI ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH – XÁC NHẬN TÀI KHOẢN NGÂN HANG THỜI GIAN NHẬP HỌC
KỲ NHẬP HỌC HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI GIẢNG
MÙA THU 2015 15/7/2015 24/8/2015
MÙA XUÂN 2016 15/11/2015 19/1/2016
MÙA HÈ 2016 1/4/2016 26/5/2016
MÙA THU 2016 15/7/2016 22/8/2016
BẠN VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN TƯ VẤN THEO FORM: FORM ĐĂNG KÝ THAM MƯU DU HỌC THÔNG BÁO LIÊN CAN KÊNH DU HỌC: ĐỊA CHỈ:  ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – NGÕ 108 MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 – 0946.47.1855 EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN WWW.KENHDUHOC.VN – HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN PAGE TƯ VẤN: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/DUHOCHUONGDO KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH MONG ƯỚC DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỊCH TRÌNH RÕ RÀNG!

Đang cập nhật

Chuyên mục khác