DU HỌC SINGAPORE: CỬ NHÂN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (ERC)

 FX AFRCAN 220109 1024X768 DU HỌC SINGAPORE: CỬ NHÂN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (ERC)HỌC VIỆN ERC  MỘT TRONG NHỮNG TRƯỜNG TƯ HÀNG ĐẦU CỦA SINGAPORE, ĐƯỢC SÁNG LẬP BỞI NHỮNG NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU CHÂU Á VỚI MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NÊN NHỮNG THẾ HỆ DOANH NHÂN XUẤT SẮC.

 

SINH VIÊN THEO HỌC TẠI ERC LUÔN ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM TRONG MỘT MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC XUẤT SẮC VỚI NHỮNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HIỆN ĐẠI VÀ SINH ĐỘNG; SINH VIÊN CŨNG LUÔN ĐƯỢC QUAN TÂM TẠO ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP VÀ GIẢI TRÍ. ERC TẬP TRUNG ĐÀO TẠO Ở 4 LĨNH VỰC CƠ BẢN: DOANH NGHIỆP, QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN, TÀI CHÍNH & ĐẦU TƯ, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KỸ THUẬT SỐ.

HỌC VIÊN SẼ HỌC NĂM CUỐI CÙNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH, CỦA  ĐẠI HỌC GREENWICH  ANH TẠI ERC. CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CHỈ CUNG CẤP CHO HỌC VIÊN NHỮNG KIẾN THỨC SÂU SẮC VỀ NHỮNG KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ KINH DOANH MÀ CÒN TRANG BỊ CHO HỌC VIÊN NHỮNG KỸ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NHÀ QUẢN LÝ THÀNH CÔNG. HỌC VIÊN SẼ ĐƯỢC CẤP BẰNG CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA  ĐẠI HỌC GREENWICH  (ANH). TRƯỜNG  ĐẠI HỌC GREENWICH  NƯỚC ANH LUÔN LUÔN TỰ HÀO VỚI NHỮNG TIÊU CHUẨN CAO TRONG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP. TRƯỜNG ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀO NĂM 1890 VÀ HIỆN NAY CÓ 3 CƠ SỞ ĐẶT TẠI VÙNG ĐÔNG NAM LUÂN-ĐÔN, TRONG ĐÓ CÓ TRƯỜNG HÀNG HẢI GREENWICH TỌA LẠC TẠI MỘT TRONG NHỮNG VÙNG ĐẤT LỊCH SỬ NỔI TIẾNG NHẤT Ở LUÂN-ĐÔN.

THEO HỌC  ĐẠI HỌC GREENWICH , HỌC VIÊN SẼ ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM MỘT MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU VỚI NHỮNG GIẢNG VIÊN ĐẦY KINH NGHIỆM VÀ HỌC VIÊN XUẤT SẮC. NHÀ TRƯỜNG LUÔN TẠO ĐIỀU KIỆN VÀ KHUYẾN KHÍCH HỌC VIÊN CŨNG NHƯ GIẢNG VIÊN VÀ CÁC CÁN BỘ NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG TIẾP TỤC HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU.

TRƯỜNG TỪNG GIÀNH HAI GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA QUEEN’S ANNIVERSARY DÀNH CHO GIÁO DỤC CẤP CAO. GIẢI THƯỞNG ĐÁNH GIÁ NHỮNG NỖ LỰC VÀ THÀNH TỰU CỦA TRƯỜNG.

 CHƯƠNG TRÌNH HỌC 

  NĂM THỨ NHẤT: CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KINH DOANH ( 9 THÁNG)  

 CÁC MÔN HỌC: 

 1. GIAO TIẾP KINH DOANH
 2. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ
 3. QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH VÀ CHẤT LƯỢNG
 4. QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
 5. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN
 6. NGUYÊN TẮC TÀI CHÍNH
 7. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ ƯU TÚ
 8. NGUYÊN TẮC MARKETING
 9. KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

HỌC VIÊN SẼ ĐƯỢC CẤP BẰNG CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KINH DOANH.

  NĂM THỨ HAI: CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG NÂNG CAO QUẢN TRỊ KINH DOANH (9 THÁNG)  

 CÁC MÔN ĐẠI CƯƠNG: 

 1. CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ
 2. QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU VÀ MARKETING
 3. LÃNH ĐẠO
 4. CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ
 5. QUẢN LÝ RỦI RO
 6. DOANH NGHIỆP VÀ SÁNG TẠO
 7. QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
 8. QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN
 9. QUẢN TRỊ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

HỌC VIÊN SẼ ĐƯỢC CẤP BẰNG CAO ĐẲNG NÂNG CAO QUẢN TRỊ KINH DOANH.

  NĂM THỨ BA: CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH (ĐẠI HỌC GREENWICH ANH CẤP BẰNG) (12 THÁNG)  

 CÁC MÔN HỌC: 

 1. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯƠNG ĐẠI TRONG MARKETING
 2. PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP
 3. LÃNH ĐẠO
 4. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯƠNG ĐẠI TRONG QUẢN LÝ
 5. CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ
 6. BÌNH LUẬN, NGHIÊN CỨU VÀ BÁO CÁO QUẢN LÝ

 CHUYÊN NGÀNH 1: TÀI CHÍNH 

 1. KINH DOANH QUỐC TẾ
 2. TÀI CHÍNH

 CHUYÊN NGÀNH 2: QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG 

 1. PROFESSIONAL MEETINGS & EVENTS MANAGEMENT
 2. RESORT & HOTEL MANAGEMENT

 CHUYÊN NGÀNH 3: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 

 1. ISSUES IN FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT
 2. INVESTMENT AND FINANCIAL MANAGEMENT STRATEGIES

 HỌC PHÍ: 21.900 S$ + 1500GBP $ (FULLPAYMENT) HOẶC 24.500 S$ + 1500GBP $ (INSTALMENT) 

 YÊU CẦU ĐẦU VÀO :

 1. TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG TRUNG HỌC
 2. ỨNG VIÊN CHƯA TỐT NGHIỆP PTTH (TRÊN 18 TUỔI) NHƯNG CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC CÓ THỂ ĐƯỢC XEM XÉT

 CÁC KỲ NHẬP HỌC : 1, 4,7,10

VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC CỦA CÁC TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM ĐỂ ĐƯỢC  PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP  VÀ NHẬN:

 1. ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH
 2. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC MÔN HỌC CỤ THỂ
 3. CÁC MẪU ĐƠN XIN THỊ THỰC SINH VIÊN
 4. HƯỚNG DẪN HỒ SƠ CẦN NỘP

 ĐỐI VỚI CÁC BẠN Ở TP HCM, HOẶC CÁC TỈNH KHÁC, CÓ NGUYỆN VỌNG DU HỌC, CHỈ CẦN LIÊN HỆ GỬI HỒ SƠ CHO CÔNG TY QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN    

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -