free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

HỆ THỐNG TRƯỜNG GES - GRANDESECOLES

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÓM GES  MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG LỚN CHUYÊN NGÀNH (MẠNG LƯỚI GES) LÀ MỘT TRONG NHỮNG MẠNG LƯỚI GIÁO DỤC BẬC CAO QUAN TRỌNG NHẤT Ở PARIS VỚI HƠN 2800 SINH VIÊN TỪ BAC ĐẾN BAC+5. NÉT ĐẮC TRƯNG CỦA MẠNG LƯỚI GES  LÀ VIỆC ĐƯA RA CHO SINH VIÊN CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP HÓA (CHU TRÌNH FORMATION CONTINUE _ HOẶC ALTERNANCE) VỚI MỤC ĐÍCH TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI NHẤT CHO...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596
DU HỌC PHÁP 1DU HỌC PHÁP  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÓM GES  MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG LỚN CHUYÊN NGÀNH (MẠNG LƯỚI GES) LÀ MỘT TRONG NHỮNG MẠNG LƯỚI GIÁO DỤC BẬC CAO QUAN TRỌNG NHẤT Ở PARIS VỚI HƠN 2800 SINH VIÊN TỪ BAC ĐẾN BAC+5. NÉT ĐẮC TRƯNG CỦA MẠNG LƯỚI GES  LÀ VIỆC ĐƯA RA CHO SINH VIÊN CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP HÓA (CHU TRÌNH FORMATION CONTINUE _ HOẶC ALTERNANCE) VỚI MỤC ĐÍCH TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI NHẤT CHO NHỮNG NGƯỜI TỐT NGHIỆP TRẺ TUỔI CÓ THỂ HÒA NHẬP VỚI CUỘC SỐNG NGHỀ NGHIỆP TRONG NHỮNG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN MẠNH. ĐỊNH HƯỚNG CỦA MẠNG LƯỚI LÀ NHẰM ĐÀO TẠO CÁC NHÀ QUẢN LÍ ĐẦY TRÁCH NHIỆM. NÓI CÁCH KHÁC, GES HỖ TRỢ SINH VIÊN TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG QUẢN LÍ CỦA HỌ, SỰ PHÁT TRIỂN CÁC KĨ NĂNG MẠNH MẼ ( ĐẶC BIẾT CÁC KĨ NĂNG GẮN VỚI CÔNG NGHỆ MỚI VÀ THÔNG TIN) CŨNG NHƯ VIỆC HIỂU BIẾT THẾ GIỚI XUNG QUANH, CÁC VẤN ĐỀ VĂN HÓA, KINH TẾ, CON NGƯỜI. DU HCỌ PHÁP 3  1.LE PÔLE PARIS ALTERNANCE (PPA)  LÀ TRƯỜNG LỚN ĐÀO TẠO CỬ NHÂN, THẠC SĨ, MBA VỀ THƯƠNG MẠI VÀ TIN HỌC SỐ 1 THEO HỆ ĐAN XEN  TỪ BAC ĐẾN BAC+5 CỦA MẠNG LƯỚI TRƯỜNG LỚN CHUYÊN NGÀNH.  TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC :  CỬ NHÂN MARKETING CỬ NHÂN TRUYỀN THÔNG CỬ NHÂN THIẾT KẾ WEB CỬ NHÂN NGOẠI THƯƠNG, LOGISTIQUE CỬ NHÂN KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN CỬ NHÂN TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG  TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ:  THẠC SĨ MARKETING THẠC SĨ TRUYỀN THÔNG THẠC SĨ THIẾT KẾ WEB THẠC SĨ NGOẠI THƯƠNG, LOGISTIQUE THẠC SĨ KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN THẠC SĨ TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG MBA CÁC NGÀNH THƯƠNG MẠI, KHÁCH SẠN, DU LỊCH  2.ÉCOLE INTERNATIONALE DE MARKETING DU LUXE (EIML PARIS) (TRƯỜNG QUỐC TẾ VỀ MARKETING CAO CẤP)  LÀ TRƯỜNG LỚN QUỐC TẾ VỀ MARKETING CAO CẤP Ở PARIS TỪ BAC ĐẾN BAC+5 CỦA GES TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC : CỬ NHÂN MARKETING CỬ NHÂN VĂN HÓA CỬ NHÂN THỊ TRƯỜNG CAO CẤP WEBSITE : WWW.EIML-PARIS.FR TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ: NGÀNH TƯƠNG ỨNG VỚI BẰNG CỬ NHÂN, THỰC TẬP TỪ 2-4 THÁNG VỚI M1, 6-9 THÁNG VỚI M2  3.L’IPE MANAGEMENT SCHOOL (TRƯỜNG QUẢN LÝ IPE)  LÀ TRƯỜNG LỚN ĐÀO TẠO VỀ MARKETING-TRUYỀN THÔNG VÀ NGUỒN NHÂN LỰC TỪ BAC ĐẾN BAC+5 THUỘC HỆ THỐNG GES. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC : CỬ NHÂN MARKETING CỬ NHÂN NGUỒN NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ: NGÀNH TƯƠNG ỨNG VỚI BẰNG CỬ NHÂN, SINH VIÊN CÓ CƠ HỘI THỰC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI  4.ESGI, LA GRANDE ECOLE SPÉCIALISÉE EN INFORMATIQUE  (TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ESGI)  LÀ TRƯỜNG LỚN ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC TỪ BAC ĐẾN BAC+5 THUỘC HỆ THỐNG GES TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC : CỬ NHÂN QUẢN TRỊ VÀ AN NINH MẠNG CỬ NHÂN PHÁT TRIỂN WEB CỬ NHÂN PHÁT TRIỀN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CỬ NHÂN TRUYỀN THONG ĐIỆN TỬ VÀ MULTIMEDIA WEBSITE: WWW.ESGI.FR TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ: CÁC BẰNG THẠC SĨ TƯƠNG ỨNG THẠC SĨ TIN HỌC ỨNG DỤNG CHO TÀI CHÍNH –NGÂN HÀNG THẠC SĨ QUẢN LÍ VÀ TƯ VẤN HỆ THỐNG THÔNG TIN CÁC BẰNG THẠC SĨ KHOA HỌC  5. L’INSTITUT DE CRÉATION ET D’ANIMATION NUMÉRIQUES (ICAN) (VIỆN SÁNG TẠO VÀ HOẠT HÌNH KỸ THUẬT SỐ) L À TRƯỜNG LỚN VỀ CÁC TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ, WEB, VÀ THIẾT KẾ SỐ TỪ BAC ĐẾN BAC+5 CỦA MẠNG LƯỚI GES TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC : CỬ NHÂN THIẾT KẾ GAME CỬ NHÂN ANIMATION NUMÉRIQUE CỬ NHÂN THIẾT KẾ WEB CỬ NHÂN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ VÀ MULTIMEDIA TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ: THẠC SĨ KĨ SƯ HÌNH ẢNH VÀ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ THẠC SĨ TRUYỀN THÔNG VÀ THIẾT KẾ SỐ THẠC SĨ QUẢN TRỊ VÀ THỰC HIỆN MULTIMEDIA  6.L’ECOLE DE COMMUNICATION D’INTERNET ET DE TÉLÉVISION (ECITV) (TRƯỜNG VỀ TRUYỀN THÔNG VÀ TRUYỀN HÌNH)  LÀ TRƯỜNG LỚN ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH TRONG CÁC CÔNG  VIỆC VỀ TI VI, INTERNET THUỘC MẠNG LƯỚI GES. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC : CỬ NHÂN THIẾT KẾ WEB VÀ QUẢN TRỊ MẠNG WEBSITE: WWW.ECITV.FR TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ: THẠC SĨ MBA CHUYÊN NGHÀNH TI VI THẠC SĨ KHOA HỌC &EBUSINESS:

THIS POST IS ALSO AVAILABLE IN: FRENCH

 

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -

Đang cập nhật

Chuyên mục khác