HỌC BỔNG 1 TỈ ĐỒNG BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ CHO GIÁO VIÊN

TRONG BUỔI TRAO HỌC BỔNG NÀY, TRƯỚC SỰ CHỨNG KIẾN CỦA HOÀNG TỬ ANDREW, CÔNG TƯỚC XỨ YORK VƯƠNG QUỐC ANH, ÔNG NGUYỄN HỮU ĐỘ, GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐÃ THAY MẶT LÃNH ĐẠO UBND TP. HÀ NỘI TRAO GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO CÔNG TY TNHH HỢP TÁC GIÁO DỤC ANH QUỐC.

BEP CAM KẾT SẼ TÍCH CỰC HỖ TRỢ HAI SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘI VÀ TP.HCM TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG, TRIỂN KHAI VÀ GIẢNG DẠY NHẰM HOÀN THÀNH TỐT MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA NĂM 2020.

THIÊN LAM