HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO VIỆT NAM NĂM 2014

DU HỌC TẠI NHẬT BẢN

 

 

HỌC BỔNG JDS DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÔNG TÁC TẠI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CỦA VIỆT NAM THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ BẰNG TIẾNG ANH TRONG THỜI GIAN HAI NĂM TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA NHẬT BẢN. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TRANG BỊ KỸ NĂNG PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ HIỆN ĐẠI CHO CÁN BỘ ĐỂ CÓ THỂ THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÁC LĨNH VỰC. NĂM 2014, CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN TIẾP NHẬN TỐI ĐA 30 HỌC VIÊN THẠC SĨ TRONG ĐỘ TUỔI TỪ 24 ĐẾN 39, TÍNH ĐẾN NGÀY 1-4-2014.

CÁC NGÀNH HỌC NHƯ SAU: TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG (KINH TẾ CÔNG, QUẢN TRỊ CÔNG), GIAO THÔNG/PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, NĂNG LƯỢNG, NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, MÔI TRƯỜNG (BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NGĂN NGỪA THẢM HỌA),TĂNG CƯỜNG CHỨC NĂNG TƯ PHÁP (LUẬT) VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HÀNH CHÍNH CÔNG..

TRONG THÁNG 9 VÀ THÁNG 10 NĂM 2013, VĂN PHÒNG JDS TỔ CHỨC BUỔI GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH NÀY TẠI HÀ NỘI, TP HỒ CHÍ MINH, CẦN THƠ, ĐÀ NẴNG.

HẠN NỘP HỒ SƠ ĐẾN HẾT NGÀY 12-11-2013. DỰ KIẾN ĐẾN THÁNG 4-2014, CHƯƠNG TRÌNH SẼ HOÀN TẤT HỒ SƠ NHẬP HỌC VÀ ĐẾN THÁNG 8-2014, CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN SẼ NHẬP HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG NHẬT BẢN.

LÊ HÀ