HỌC BỔNG TIẾN SĨ ĐH KỸ THUẬT SURANAREE, THÁI LAN

ỨNG VIÊN TÌM DANH MỤC CÁC NGÀNH CỦA TRƯỜNG TẠI TRANG WEB WWW.SUT.AC.TH/ASEAN. HỌC BỔNG SẼ MIỄN HỌC PHÍ VÀ TRỢ CẤP 8.000-10.000 BAHT/THÁNG, CHI PHÍ ĂN Ở 3.000 BAHT/THÁNG, KHOẢN HỖ TRỢ CHI PHÍ NGHIÊN CỨU 250.000 BAHT VÀ 68.000 BAHT CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC PHỤC VỤ CHO NGHIÊN CỨU.

ĐỂ ĐƯỢC DỰ TUYỂN, ỨNG VIÊN PHẢI THUỘC   TƯ VẤN DU HỌC MIỄN PHÍ   CÁC QUỐC GIA ASEAN, CÓ BẰNG CỬ NHÂN HOẶC THẠC SĨ CỦA CÁC NGÀNH LIÊN QUAN, TỪ CỬ NHÂN LÊN TIẾN SĨ PHẢI TỐT NGHIỆP ĐH VỚI ĐIỂM GPA TỪ 3,25 TRỞ LÊN (THANG ĐIỂM 4), TỪ THẠC SĨ LÊN TIẾN SĨ PHẢI CÓ GPA TỪ 3,5 TRỞ LÊN (THANG ĐIỂM 4) VÀ CÓ ÍT NHẤT MỘT BÀI BÁO NGHIÊN CỨU BẰNG TIẾNG ANH ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ QUỐC TẾ, TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH ĐỐI VỚI LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ XÃ HỘI LÀ TOEFL 550 HOẶC IELTS 6,0 TRỞ   DU HỌC HƯƠNG ĐỖ   LÊN, ĐỐI VỚI CÁC LĨNH VỰC KHÁC YÊU CẦU TOEFL 500 HOẶC IELTS 5,0 TRỞ LÊN. THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI   DU HỌC   ỨNG VIÊN TRÌNH ĐỘ CỬ NHÂN LÀ NĂM NĂM VÀ ỨNG VIÊN THẠC SĨ LÀ BA NĂM, BẮT ĐẦU NHẬP HỌC TỪ THÁNG 8-2014.

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TẢI TẠI WEBSITE . HỒ SƠ GỬI VỀ: CENTER FOR INTERNATIONAL AFFAIRS, SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, NAKHON RATCHASIMA, THAILAND 30000; ĐIỆN THOẠI: +66 4422 4141- 46, FAX: 66 4422 4140.

 Q.DŨNG