HỘI TRÍ THỨC TRẺ GIÚP SINH VIÊN VIỆT NAM LẬP NGHIỆP Ở ANH

THEO THỎA THUẬN, VTCORP KHÔNG CHỈ TƯ VẤN, MÀ CÒN LÀ NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH VÀ ĐỒNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHIA SẺ KINH NGHIỆM - HỖ TRỢ KỸ NĂNG XIN VIỆC (PROSPECT V 2013) DIỄN RA Ở LONDON VÀ NEWCASTLE TRONG THỜI GIAN TỚI.

VIETPRO CHO BIẾT MÌNH MONG MUỐN GÓP PHẦN XÂY DỰNG HÌNH ẢNH THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM NĂNG ĐỘNG VÀ NHIỆT HUYẾT TRONG MẮT NGƯỜI BẢN XỨ. VIỆC LIÊN KẾT VỚI VTCORP CŨNG SẼ GIÚP VIETPRO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CÁC SỰ KIỆN, MỞ RỘNG KHẢ NĂNG HỖ TRỢ DU HỌC SINH TRONG NHIỀU LĨNH VỰC KHÁC, NHIỀU THÀNH PHỐ KHÁC NGOÀI LONDON.

ĐƯỢC THÀNH LẬP TỪ THÁNG 1.2010 VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC IRELAND, VIETPRO LÀ ĐẠI DIỆN CỦA CỘNG ĐỒNG TRÍ THỨC TRẺ VIỆT NAM LẬP NGHIỆP TẠI XỨ SỞ SƯƠNG MÙ.

THEO VIETPRO, SAU HƠN 3 NĂM HOẠT ĐỘNG, HỘI ĐÃ CÓ NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ. KHI MỚI RA ĐỜI, CỘNG ĐỒNG VIETPRO CÓ HƠN 60 TRÍ THỨC TRẺ, CHỦ YẾU LÀM VIỆC TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TẠI LONDON VÀ HƠN 500 SINH VIÊN. ĐẾN CUỐI NĂM 2012, CON SỐ NÀY ĐÃ LÀ 400 TRÍ THỨC TRẺ VÀ 5.000 SINH VIÊN TRÊN KHẮP NƯỚC ANH.

 (THEO VIETNAM+)