Đại học canberra-university | Chuyên gia tư vấn du học học bổng hàng đầu Mỹ, Anh, Canada, Australia, Tây Ban Nha
Breaking News
Home / Du Học Australia / Đại học canberra-university

Đại học canberra-university

Kế toán kiểm toán

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
BACHELOR OF ACCOUNTING (182JA) Đại học 22 Main
Graduate Certificate in Professional Accounting Dự bị thạc sĩ 24,990 Main
Graduate Certificate in Statistics Dự bị thạc sĩ 21,500 Main
Graduate Diploma in Statistics Dự bị thạc sĩ 21,500 Main
Master of Business Administration / Master of Professional Accounting Thạc sĩ 24,990 Main
Master of Professional Accounting Thạc sĩ 24,990 Main
Master of Professional Accounting (Extended) Thạc sĩ 24,990 Main

Thương mại, Kinh tế

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Applied Economics Đại học 19,790 Main, ANUC
Bachelor of Applied Economics/Bachelor of Commerce Đại học 19,790 Main
Bachelor of Applied Economics/Bachelor of Laws Đại học 20,890 Main
Bachelor of Applied Economics/Bachelor of Management Đại học 19,790 Main
Bachelor of Commerce/Bachelor of Laws Đại học 20,890 Main
Bachelor of Commerce/Bachelor of Tourism Management Đại học 19,790 Main
Bachelor of Commerce Đại học 19,790 Main
Bachelor of Information Technology/Bachelor of Commerce Đại học 18,690 Main
Bachelor of International Business Đại học 22,990 Main
Bachelor of Politics and International Relations/Bachelor of Commerce Đại học 19,790 Main
Bachelor of Politics and International Relations/Bachelor of Applied Economics Đại học 19,790 Main
Bachelor of Arts/Bachelor of Commerce Đại học 19,790 Main
Bachelor of Arts in International Studies/Bachelor of Commerce Đại học 19,790 Main
Bachelor of Business Administration/Bachelor of Business Informatics Đại học 19,790 Main
Graduate Certificate in Business Informatics Dự bị thạc sĩ 21,500 Main
Graduate Certificate in Strategic Procurement Dự bị thạc sĩ 24,990 Main
Graduate Diploma in Applied Economics Dự bị thạc sĩ 24,990 Main
Graduate Diploma in Business Informatics Dự bị thạc sĩ 21,500 Main
Graduate Diploma in International Business Dự bị thạc sĩ 24,990 Main
Graduate Diploma in Strategic Procurement Dự bị thạc sĩ 24,990 Main
Master of Business Administration / Master of International Business Thạc sĩ 24,990 Main
Master of Business Informatics Thạc sĩ 21,500 Main
Master of International Business Thạc sĩ 24,990 Main
Master of International Business (Extended) Thạc sĩ 24,990 Main
Master of International Business / Master of Marketing Management Thạc sĩ 24,990 Main
Master of International Revenue Administration Thạc sĩ 24,580 Main
Master of International Revenue Administration (online) Thạc sĩ 15,760 Main
Doctor of Philosophy in Commerce Tiến sĩ 18,920 Main
Doctor of Philosophy in Economics Tiến sĩ 18,920 Main
Master of Business (Research) Thạc sĩ 18,920 Main
DIPLOMA OF BUSINESS Cao đẳng 13,640 UCC
DIPLOMA OF BUSINESS INFORMATICS Cao đẳng 13,640 UCC

Luật

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Associate Degree of Social Science in Justice Studies Đại học 19,790 Main
Bachelor of Australian Politics and Public Policy Đại học 22,990 Main
Bachelor of Forensic Studies/Bachelor of Laws Đại học 22,990 Main
Bachelor of Laws Đại học 20,890 Main
Bachelor of Management/Bachelor of Laws Đại học 20,890 Main
Bachelor of Politics and International Relations/Bachelor of Laws Đại học 20,890 Main
Bachelor of Science/Bachelor of Laws Đại học 22,990 Main
Bachelor of Science in Psychology/Bachelor of Laws Đại học 22,990 Main
Bachelor of Sports Media/Bachelor of Laws Đại học 22,990 Main
Bachelor of Applied Economics/Bachelor of Laws Đại học 20,890 Main
Bachelor of Arts/Bachelor of Laws Đại học 22,990 Main
Bachelor of Arts in International Studies/Bachelor of Laws Đại học 22,990 Main
Bachelor of Business Informatics/Bachelor of Laws Đại học 19,790 Main
Bachelor of Commerce/Bachelor of Laws Đại học 20,890 Main
Graduate Certificate in Legal Studies Dự bị thạc sĩ 21,330 Main
Graduate Diploma in Legal Studies Dự bị thạc sĩ 21,330 Main
Master of International Customs Law & Administration/Master of International Revenue Administration Thạc sĩ 24,580 Main
Master of International Customs Law & Admin/Master of International Revenue Admin (online) Thạc sĩ 15,760 Main
Master of International Customs Law and Administration Thạc sĩ 24,580 Main
Master of International Customs Law and Administration (online) Thạc sĩ 15,760 Main
Master of International Economic Law Thạc sĩ 21,110 Main
Master of Laws Thạc sĩ 24,990 Main
Master of Legal Studies Thạc sĩ 21,330 Main
Doctor of Philosophy in Law Tiến sĩ 18,920 Main
Master of Law (Research) Thạc sĩ 18,920 Main
Professional Doctorate in Legal Science (Research) Tiến sĩ 18,920 Main

Khoa học

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Applied Science (Honours) Đại học 21,950 Main
Bachelor of Applied Science in Forensic Studies Đại học 21,000 Main
Bachelor of Applied Science in Human Biology Đại học 21,000 Main, ANUC
Bachelor of Education/Bachelor of Science Đại học 19,240 Main
Bachelor of Science Đại học 21,000 Main, ANUC
Bachelor of Science/Bachelor of Laws Đại học 22,990 Main
Doctor of Philosophy (Applied Science) Tiến sĩ 24,800 Main
Master of Applied Science (Research) Thạc sĩ 24,800 Main
Master of Information Sciences (Research) Thạc sĩ 18,920 Main
http://www.Canberra.Edu.Au/courses/index.Cfm?action=detail&courseid=896AA&year=2012 Thạc sĩ 24,800 Main
Bachelor of Coaching Science Đại học Main, ANUC
DIPLOMA OF SCIENCE Cao đẳng 17,580 UCC

Nghệ thuật

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Arts Đại học 19,170 Main, ANUC
Bachelor of Arts/Bachelor of Commerce Đại học 19,790 Main
Bachelor of Arts/Bachelor of Information Technology Đại học 19,170 Main
Bachelor of Arts/Bachelor of Laws Đại học 22,990 Main
Bachelor of Arts/Bachelor of Management Đại học 19,790 Main
Bachelor of Arts / Bachelor of Media Arts and Production Đại học 19,170 Main
Bachelor of Arts/Bachelor of Science in Psychology Đại học 21,000 Main
Bachelor of Arts (Honours) Đại học 20,540 Main
Bachelor of Arts in Architecture Đại học 25,830 Main
Bachelor of Arts in International Studies Đại học 19,050 Main, ANUC
Bachelor of Arts in International Studies/Bachelor of Commerce Đại học 19 Main
Bachelor of Arts in International Studies/Bachelor of Laws Đại học 22,990 Main
Bachelor of Arts in International Studies/Bachelor of Management Đại học 19,790 Main
Bachelor of Arts in International Studies / Bachelor of Media Arts and Production Đại học 20,410 Main
Bachelor of Arts in International Studies/Bachelor of Tourism Management Đại học 19,790 Main
Bachelor of Arts in Landscape/Bachelor of Environmental Science Đại học 25,750 Main, ANUC
Bachelor of Education/Bachelor of Arts Đại học 19,170 Main
Bachelor of Graphic Design Đại học 25,830 Main
Bachelor of Media Arts and Production Đại học 19,170 Main
Master of Architecture/Master of Digital Design Thạc sĩ 25,830 Main
Master of Digital Design Thạc sĩ 25,830 Main
Master of Digital Design (Honours) Thạc sĩ 27,080 Main
Master of Industrial Design (Research) Thạc sĩ 18,920 Main
http://www.Canberra.Edu.Au/courses/index.Cfm?action=detail&courseid=196AA&year=2012 Thạc sĩ 18,920 Main
Master of Arts in Sports Studies (Research) Thạc sĩ 18,920 Main

Kiến trúc

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Building and Construction Management Đại học 19,790 Main
Graduate Diploma in Design and Technology (Landscape Architecture) Dự bị thạc sĩ 25,830 Main
Master of Architecture Thạc sĩ 25,830 Main
Master luyện thi ielts of Architecture/Master of Digital Design Thạc sĩ 25,830 Main
Master of Industrial Design/Master of Digital Design Thạc sĩ 25,830 Main
Master of Landscape Architecture/Master of Digital Design ( Thạc sĩ 25,830 Main
Master of Architecture (Research) Thạc sĩ 18,920 Main
Master of Landscape Architecture (Research) Thạc sĩ 18,920 Main

Quản trị

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Business Administration Đại học 19,790 Main
Bachelor of Business Administration/Bachelor of Business Informatics Đại học 19,790 Main
Bachelor of Business Administration/Bachelor of Management Đại học 19,790 Main
Bachelor of Human Resource Management Đại học 22,990 Main
Bachelor of Management Đại học 19,790 Main
Bachelor of Management/Bachelor of Laws Đại học 20,890 Main
Bachelor of Management/Bachelor of Science in Psychology Đại học 21,000 Main
Bachelor of Politics and International Relations/Bachelor of Business Administration Đại học 19,790 Main
Bachelor of Sport Coaching and Exercise Science/Bachelor of Sports Management Đại học 21,000 Main, ANUC
Bachelor of Sports Management Đại học 21,000 Main, ANUC
Bachelor of Tourism Management Đại học 19,790 Main
Bachelor of Tourism Management / Bachelor of Sports Management Đại học 21,000 Main
Bachelor of Applied Economics/Bachelor of Management Đại học 19,790 Main
Bachelor of Arts/Bachelor of Management Đại học 19,790 Main
Bachelor of Arts in International Studies/Bachelor of Management Đại học 19,790 Main
Bachelor of Arts in International Studies/Bachelor of Tourism Management Đại học 19,790 Main
Bachelor of Business Administration/Bachelor of Management Đại học 19,790 Main
Bachelor of Commerce/Bachelor of Tourism Management Đại học 19,790 Main
Graduate Certificate in Business Administration Dự bị thạc sĩ 24,990 Main
Graduate Certificate in Human Resource Management Dự bị thạc sĩ 24,990 Main
Graduate Certificate in International Revenue Administration Dự bị thạc sĩ 24,580 Main
Graduate Certificate in International Revenue Administration (online) Dự bị thạc sĩ 15,760 Main
Graduate Certificate in Management Dự bị thạc sĩ 24,990 Main
Graduate Certificate in Public Administration Dự bị thạc sĩ 24,990 Main
Graduate Diploma in Business Administration Dự bị thạc sĩ 24,990 Main
Graduate Diploma in Human Resource Management Dự bị thạc sĩ 24,990 Main
Graduate Diploma in Management Dự bị thạc sĩ 24,990 Main
Graduate Diploma in Public Administration Dự bị thạc sĩ 24,990 Main
Master of Business Administration Thạc sĩ 24,990 Main
Master of Business Administration (Extended) Thạc sĩ 24,990 Main
Master of Business Administration in Strategic Procurement Thạc sĩ 24,990 Main
Master of Business Administration / Master of International Business Thạc sĩ 24,990 Main
Master of Business Administration / Master of Marketing Management Thạc sĩ 24,990 Main
Master of Business Administration / Master of Professional Accounting Thạc sĩ 24,990 Main
Master of Human Resource Management Thạc sĩ 24,990 Main
Master of International Customs Law and Administration (online) Thạc sĩ 15,760 Main
Master of International Customs Law and Administration Thạc sĩ 24,580 Main
Master of Management Thạc sĩ 24,990 Main
Master of Public Administration Thạc sĩ 24,990 Main
Master of Public Administration / Master of Management Thạc sĩ 24,990 Main
Postgraduate Diploma in International Revenue Administration Dự bị thạc sĩ 24,580 Main
Postgraduate Diploma in International Revenue Administration (online) Dự bị thạc sĩ 15,760 Main
Professional Doctorate in Business Administration (Research) Tiến sĩ 18,920 Main
Professional Doctorate in Public Administration (Research) Tiến sĩ 18,920 Main

Công nghệ thông tin

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Business Informatics Đại học 17,000 Main
Bachelor of Business Informatics/Bachelor of Laws Đại học 19,790 Main
Bachelor of Information Technology Đại học 17,000 Main
Bachelor of Information Technology/Bachelor of Commerce Đại học 18,690 Main
Bachelor of Information Technology / Bachelor of Media Arts and Production Đại học 18,590 Main
Bachelor of Software Engineering/Bachelor of Business Informatics Đại học 17,000 Main
Bachelor of Arts/Bachelor of Information Technology Đại học 19,170 Main
Graduate Certificate in Information Technology Dự bị thạc sĩ 21,500 Main
Graduate Diploma in Information Technology Dự bị thạc sĩ 21,500 Main
Master of Information Studies (online) Thạc sĩ 19,870 Main
Master of Information Technology Thạc sĩ 21,500 Main
http://www.Canberra.Edu.Au/courses/index.Cfm?action=detail&courseid=973AA&year=2012 Thạc sĩ 21,500 Main
DIPLOMA OF INFORMATION TECHNOLOGY Cao đẳng 13,640 UCC

Giáo dục

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Education/Bachelor of Arts Đại học 19,170 Main
Bachelor of Education/Bachelor of Science Đại học 19,240 Main
Bachelor of Education in Secondary Teaching (Music) Đại học 16,880 Main
Bachelor of Science in Psychology/Bachelor of Sport Coaching and Exercise Science Đại học 21,000 Main
Bachelor of Sport Coaching and Exercise Science Đại học 21,000 Main
Bachelor of Sport Coaching and Exercise Science/Bachelor of Human Nutrition Đại học 21,000 Main
Graduate Certificate in Excise Studies (online) Dự bị thạc sĩ 15,760 Main
Graduate Diploma in Education in Secondary Teaching Dự bị thạc sĩ 16,880 Main
Master of Education Thạc sĩ 18,180 Main
Doctor of Philosophy (Education) Tiến sĩ 18,920 Main
Master of Education (Research) Thạc sĩ 18,920 Main
Bachelor of Community Education Đại học ANUC
DIPLOMA OF INTERNATIONAL STUDIES Cao đẳng 13,640 UCC

Kỹ thuật

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Engineering in Network and Software Engineering Đại học 24,400 Main
Bachelor of Software Engineering Đại học 17,000 Main
Master of Technology Thạc sĩ 21,500 Main
Doctor of Philosophy (Information Sciences and Engineering) Tiến sĩ 18,920 Main
Bachelor of Graphic Design Đại học ANUC
Bachelor of Industrial Design Đại học ANUC
Bachelor of Interior Architecture Đại học ANUC
DIPLOMA OF DESIGN Cao đẳng 16,280 UCC

Môi trường

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Environmental Science Đại học 19,640 Main, ANUC
Bachelor of Urban and Regional Planning Đại học 19,790 Main, ANUC
Bachelor of Arts in Landscape/Bachelor of Environmental Science Đại học 25,750 Main
Doctor of Philosophy in Environmental Design Tiến sĩ 18,920 Main
Master of Environmental Design (Research) Thạc sĩ 18,920

Tài chính

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Finance Đại học 22,990 Main

Y Dược

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Forensic Studies/Bachelor of Laws Đại học 22,990 Main
Bachelor of Human Nutrition Đại học 21,000 Main
Bachelor of Medical Science Đại học 21,000 Main, ANUC
Bachelor of Midwifery Đại học 23,000 Main
Bachelor of Nursing Đại học 23,000 Main
Bachelor of Pharmaceutical Science Đại học 21,000 Main
Bachelor of Public Health Đại học 19,000 Main
Bachelor of Sport Coaching and Exercise Science/Bachelor of Human Nutrition Đại học 21,000 Main
Bachelor of Sport Coaching and Exercise Science/Bachelor of Sports Management Đại học 21,000 Main
Graduate Certificate in Extended Scope Physiotherapy Dự bị thạc sĩ 24,000 Main
Graduate Certificate in Forensic Studies in Forensic Science (online) Dự bị thạc sĩ 13,500 Main
Graduate Certificate in Health Research Dự bị thạc sĩ 20,000 Main
Graduate Certificate in Remote Industrial Health (online) Dự bị thạc sĩ 19,000 Main
Graduate Diploma in Diagnostic Pathology Dự bị thạc sĩ 21,000 Main
Graduate Diploma in Nutritional Science Dự bị thạc sĩ 21,000 Main
Master of Forensic Studies in Forensic Science (online) Thạc sĩ 13,500 Main
Master of Nutrition Thạc sĩ 21,000 Main
Master of Nutrition and Dietetics Thạc sĩ 29,500 Main
Master of Occupational Therapy Thạc sĩ 27,500 Main
Master of Physiotherapy Thạc sĩ 37,000 Main
postgraduate Diploma in Extended Scope Physiotherapy Dự bị thạc sĩ Main
Postgraduate Diploma in Forensic Studies in Forensic Science (online) Dự bị thạc sĩ 13,500 Main
Postgraduate Diploma in Health Research Dự bị thạc sĩ 20,600 Main
Postgraduate Diploma in Human Nutrition Dự bị thạc sĩ 21,000 Main
Doctor of Philosophy in Health Tiến sĩ 24,800 Main
Master of Health (Research) Thạc sĩ 18,920 Main
Master of Nursing (Research) Tiến sĩ 18,920 Main
Master of Pharmacy (Research) Thạc sĩ 24,800 Main
Master of Physiotherapy (Research) Thạc sĩ 18,920 Main
Bachelor of Forensic Studies in Forensic Science Đại học Main, ANUC
Bachelor of Science in Psychology Đại học Main, ANUC

Truyền thông

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Information Technology / Bachelor of Media Arts and Production Đại học 18,590 Main
Bachelor of Sports Media Đại học 21,000 Main, ANUC
Bachelor of Sports Media/Bachelor of Laws Đại học 22,990 Main
Bachelor of Arts / Bachelor of Media Arts and Production Đại học 19,170 Main
Bachelor of Arts in International Studies / Bachelor of Media Arts and Production Đại học 20,410 Main
Master of Strategic Communication Thạc sĩ 19,866 Main
Doctor of Philosophy in Communication Tiến sĩ 18,920 Main
Master of Arts in Communication (Research) Thạc sĩ 18,920 Main
Master of Information Studies (Research) Thạc sĩ 18,920 Main
Professional Doctorate in Information Sciences (Research) Tiến sĩ 18,920 Main
DIPLOMA OF COMMUNICATION Cao đẳng 13,640 UCC

Xã hội

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Management/Bachelor of Science in Psychology Đại học 21,000 Main
Bachelor of Politics and International Relations/Bachelor of Science in Psychology Đại học 21,000 Main
Bachelor of Science in Psychology Đại học 21,000 Main
Bachelor of Science in Psychology/Bachelor of Laws Đại học 22,990 Main
Bachelor of Science in Psychology/Bachelor of Sport Coaching and Exercise Science Đại học 21,000 Main
Bachelor of Science in Psychology (Honours) Đại học 29,000 Main
Bachelor of Social Science Đại học 17,590 Main, ANUC
Bachelor of Sport Studies (Honours) Đại học 17,300 Main
Bachelor of Writing Đại học 22,360 Main
Bachelor of Arts/Bachelor of Science in Psychology Đại học 21,000 Main
Graduate Certificate in Academic Foundations Dự bị thạc sĩ 15,580 Main
Graduate Certificate in Human Movement Science Dự bị thạc sĩ 23,000 Main
Graduate Certificate in Urban and Regional Planning Dự bị thạc sĩ 24,990 Main
Graduate Diploma in Professional Writing Dự bị thạc sĩ 19,870 Main
Graduate Diploma in Urban and Regional Planning Dự bị thạc sĩ 24,990 Main
Master of Clinical Psychology Thạc sĩ 29,400 Main
Master of Creative Writing Thạc sĩ 19,870 Main
Master of International Development Thạc sĩ 21,000 Main
Master of Urban and Regional Planning Thạc sĩ 24,990 Main
Postgraduate Diploma in Excise Studies (online) Dự bị thạc sĩ 15,760 Main
Doctor of Philosophy in Clinical Psychology Tiến sĩ 18,920 Main
Bachelor of Cultural Heritage Đại học Main, ANUC
Bachelor of Human Nutrition Đại học Main, ANUC
Bachelor of Politics and International Relations Đại học Main, ANUC

Marketing

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Marketing Management Đại học 22,990 Main
Graduate Certificate in Marketing Dự bị thạc sĩ 24,990 Main
Graduate Diploma in Marketing Dự bị thạc sĩ 24,990 Main
Master of Business Administration / Master of Marketing Management Thạc sĩ 24,990 Main
Master of International Business / Master of Marketing Management Thạc sĩ 24,990 Main
Master of Marketing Management Thạc sĩ 24,990

Chính trị

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Philosophy (Honours) Đại học 17,590 Main
Bachelor of Politics and International Relations Đại học 18,690 Main
Bachelor of Politics and International Relations/Bachelor of Applied Economics Đại học 19,790 Main
Bachelor of Politics and International Relations/Bachelor of Business Administration Đại học 19,790 Main
Bachelor of Politics and International Relations/Bachelor of Commerce Đại học 19,790 Main
Bachelor of Politics and International Relations/Bachelor of Laws Đại học 20,890 Main
Bachelor of Politics and International Relations/Bachelor of Science in Psychology Đại học 21,000 Main
Doctor of Philosophy in Government Tiến sĩ 18,920 Main
Doctor of Philosophy in Management Tiến sĩ 18,920 Main
Master of Arts in Government (Research) Thạc sĩ 18,920 Main

Hậu cần, vận tải

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Graduate Certificate in International Customs Law and Administration Dự bị thạc sĩ 24,580 Main
Graduate Certificate in International Customs Law and Administration (online) Dự bị thạc sĩ 15,760 Main
Master of International Customs Law & Administration/Master of International Revenue Administration Thạc sĩ 24,580 Main
Master of International Customs Law & Admin/Master of International Revenue Admin (online) Thạc sĩ 15,760 Main
Postgraduate Diploma in International Customs Law and Administration Dự bị thạc sĩ 24,580 Main
Postgraduate Diploma in International Customs Law and Administration (online) Dự bị thạc sĩ 15,760 Main

Ngôn ngữ

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Graduate Certificate in TESOL and Foreign Language Teaching Dự bị thạc sĩ 19,640 Main
Graduate Diploma in TESOL and Foreign Language Teaching Dự bị thạc sĩ 19,640 Main
Master of Arts in TESOL and Foreign Language Teaching Thạc sĩ 18,260 Main

Du lịch khách sạn

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Master of Arts in Tourism (Research) Thạc sĩ 18,920

 

Thông tin   liên hệ   Kênh Du Học:  

Địa chỉ: Địa chỉ: 101 B2 – Tập Thể Đồng Xa – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội  

ĐT: ĐTDĐ:  Ms.Hương Đỗ 0984.761.634 – 0946.471.855

Email: info@kenhduhoc.Vn  

Www.Kenhduhoc.Vnhttps://www.Facebook.Com/kenhduhoc.Vn

Kênh du học, chắp cánh ước mơ du học của bạn với một lộ trình rõ ràng!

Facebook Comments

Check Also

[DU HỌC ANH] THÔNG TIN HỌC BỔNG ONCAMPUS UK/EU 2017-2018

Trong bài viết lần này, Kênh Du Học xin gửi tới các bạn thông tin …