free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

ĐẠI HỌC UNIVERSITY-OF-NORTH-DAKOTA

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

BẰNG CỬ NHÂN ( 4 NĂM ) A: KẾ TOÁN, NHÂN LOẠI HỌC, ĐÀO TẠO ĐIỀN KINH, KHOA HỌC KHÍ QUYỂN, QUẢN LÝ HÀNG KHÔNG. B: TÀI CHÁNH NGÂN HÀNG, SINH HỌC, KHOA HỌC VỀ SINH VẬT HỌC Y KHOA, KINH TẾ HỌC THƯƠNG MẠI, GIÁO DỤC VỀ KINH DOANH C: NGÀNH KỸ SƯ HOÁ, HOÁ HỌC, NGÀNH KỸ SƯ XÂY DỰNG, VĂN HỌC HY-LAP, RỐI LOẠN TRUYỀN THÔNG, Y TẾ CỘNG ĐỒNG, KHOA HỌC MÁY TÍNH, NGHIÊN CỨU LUẬT HÌNH SỰ, CÔNG...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596
BẰNG CỬ NHÂN ( 4 NĂM ) A: KẾ TOÁN, NHÂN LOẠI HỌC, ĐÀO TẠO ĐIỀN KINH, KHOA HỌC KHÍ QUYỂN, QUẢN LÝ HÀNG KHÔNG. B: TÀI CHÁNH NGÂN HÀNG, SINH HỌC, KHOA HỌC VỀ SINH VẬT HỌC Y KHOA, KINH TẾ HỌC THƯƠNG MẠI, GIÁO DỤC VỀ KINH DOANH C: NGÀNH KỸ SƯ HOÁ, HOÁ HỌC, NGÀNH KỸ SƯ XÂY DỰNG, VĂN HỌC HY-LAP, RỐI LOẠN TRUYỀN THÔNG, Y TẾ CỘNG ĐỒNG, KHOA HỌC MÁY TÍNH, NGHIÊN CỨU LUẬT HÌNH SỰ, CÔNG NGHỆ TẾ BÀO. D: DINH DƯỠNG HỌC. E: GIÁO DỤC MẦM NON, KINH TẾ HỌC, GIÁO DỤC HỌC, NGÀNH KỸ SƯ ĐIỆN/ĐIỆN TỬ, GIÁO DỤC SƠ CẤP, TIẾNG ANH, NGÀNH THẦU KHOÁN, KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG. F: KẾ HOẠCH TÀI CHÁNH, CÔNG NGHỆ PHÁP Y, TIẾNG PHÁP. G: NGHIÊN CỨU TỔNG QUÁT, ĐỊA LÝ, NGÀNH KỸ SƯ ĐỊA CHẤT, ĐỊA CHẤT HỌC, TIẾNG ĐỨC. H: LỊCH SỬ I: KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP, HỆ THỐNG THÔNG TIN, GIÁO DỤC HỌC QUỐC TẾ VÀ SO SÁNH M: QUẢN LÝ-KINH TẾ HỌC, KẾ HOẠCH VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ, TIẾP THỊ, TOÁN HỌC, NGÀNH KỸ SƯ CƠ KHÍ, GIÁO DỤC TRUNG HỌC, ÂM NHẠC, GIÁO DỤC ÂM NHẠC, ĐIỀU TRỊ BỆNH BẰNG ÂM NHẠC N: ĐIỀU DƯỠNG. O: BẢO HIỂM NGHỀ NGHIỆP/CÔNG NGHỆ Y TẾ P: TRIẾT HỌC, GIÁO DỤC THỂ CHẤT, VẬT LÝ TRỊ LIỆU, VẬT LÝ, KHOA HỌC CHÍNH TRỊ, TÂM LÝ HỌC, QUẢN TRỊ VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG R: NGHIÊN CỨU VỀ THƯ GIÃN VÀ GIẢI TRÍ, TÔN GIÁO. S: GIÁO DỤC TRUNG CẤP, KHOA HỌC XÃ HỘI, CÔNG TÁC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC, TIẾNG TÂY BAN NHA T: KỸ KỊCH/NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU. V: TRANH ẢNH/NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN, ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VÀ DẠY NGHỀ BẰNG THẠC SĨ A: GIẢI PHẪU HỌC, KHOA HỌC KHÍ QUYỂN, KHOA HỌC HÀNG KHÔNG B: SINH HOÁ HỌC, SINH HỌC, QUẢN TRỊ KINH DOANH. C: NGÀNH KỸ SƯ HOÁ, HOÁ HỌC, NGÀNH KỸ SƯ XÂY DỰNG, RỐI LOẠN TRUYỀN THÔNG, KHOA HỌC MÁY TÍNH E: GIÁO DỤC MẦM NON, KHOA HỌC TRÁI ĐẤT, GIÁO DỤC HỌC, QUẢN LÝ GIÁO DỤC, PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC, GIÁO DỤC SƠ CẤP, TIẾNG ANH, NGÀNH KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG. G: ĐỊA LÝ, NGÀNH KỸ SƯ ĐỊA CHẤT, ĐỊA CHẤT HỌC. H: LỊCH SỬ I: KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP K: NGHIÊN CỨU VỀ CHUYỂN ĐỘNG L: NGÔN NGỮ HỌC. M: TOÁN HỌC, NGÀNH KỸ SƯ CƠ KHÍ, VI TRÙNG HỌC/VI KHUẨN HỌC, ÂM NHẠC, GIÁO DỤC VỀ ÂM NHẠC. N: ĐIỀU DƯỠNG. O: CHỮA BỆNH BẰNG LAO ĐỘNG P: DƯỢC LÝ HỌC, VẬT LÝ, TÂM LÝ HỌC, QUẢN TRỊ VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG. R: GIÁO DỤC VỀ ĐỌC S: CÔNG TÁC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC, GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT, BỆNH LÝ HỌC/THÍNH HỌC VỀ NGÔN NGỮ T: KỸ KỊCH/NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU. V: TRANH ẢNH/NGHỆ THUẬT DIỂU DIỄN, ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VÀ DẠY NGHỀ BẰNG TIẾN SĨ A: GIẢI PHẪU HỌC. B: SINH HOÁ HỌC, SINH HỌC C: HOÁ HỌC, NGHIÊN CỨU LUẬT HÌNH SỰ. E: KHOA HỌC TRÁI ĐẤT, QUẢN LÝ GIÁO DỤC, PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC, NGÀNH KỸ SƯ, TIẾNG ANH. G: ĐỊA CHẤT HỌC H: LỊCH SỬ M: VI TRÙNG HỌC/VI KHUẨN HỌC N: ĐIỀU DƯỠNG HỌC P: DƯỢC LÝ HỌC, VẬT LÝ TRỊ LIỆU, VẬT LÝ, TÂM LÝ HỌC. T: GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CẤP BẰNG CAO ĐẲNG/CHỨNG CHỈ E: QUẢN LÝ GIÁO DỤC H: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ Y TẾ P: DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CHO BỆNH NHÂN TÂM THẦN, QUẢN TRỊ VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG.  

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -

Đang cập nhật

Chuyên mục khác