Học viện c-y-oconnor-c-y-oconnor-institute - Chuyên gia tư vấn du học học bổng hàng đầu Mỹ, Anh, Canada, Australia, Tây Ban Nha
Breaking News
Home / Du Học Australia / Học viện c-y-oconnor-c-y-oconnor-institute

Học viện c-y-oconnor-c-y-oconnor-institute

Quản trị

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
CERTIFICATE I IN LEADERSHIP DEVELOPMENT Chứng chỉ I 132,000 Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE II IN LEADERSHIP DEVELOPMENT Chứng chỉ II 132,000 Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE III IN ACCOUNTS ADMINISTRATION Chứng chỉ III 132,000 Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Bachelor of Agricultural Business Management Đại học Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE II IN CONSERVATION AND LAND MANAGEMENT Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
BACHELOR OF AGRICULTURAL BUSINESS MANAGEMENT Đại học Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Small Business Management Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Diploma Of Management Cao đẳng Northam, Narrogin , Moora , Merredin

Xã hội

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
CERTIFICATE I IN NEW OPPORTUNITIES FOR WOMEN (NOW) Chứng chỉ I 132,000 Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Children’s Services Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Diploma Of Children’s Services (Early Childhood Education Cao đẳng Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate II In Community Services Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Community Services Work Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Community Services Work Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Youth Work Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Aged Care Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Disability Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Aged Care Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Disability Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate II In Local Government Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Local Government Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Local Government (Administration) Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Diploma Of Local Government Administration Cao đẳng Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Diploma Of Local Government (Operational Works) Cao đẳng Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Local Government (Planning) Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Local Government (Regulatory Services) Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate In Security Dự bị đại học Northam, Narrogin , Moora , Merredin

Kế toán kiểm toán

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
CERTIFICATE IV IN ACCOUNTING Chứng chỉ IV 132,000 Northam, Narrogin , Moora , Merredin

Thương mại, Kinh tế

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Certificate IV In Agribusiness Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE IV IN AGRIBUSINESS Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE II IN AUTOMOTIVE SALES Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE III IN AUTOMOTIVE SALES Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate II In Business Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Business Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Business Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Business Administration Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Business Administration Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Diploma Of Business Cao đẳng Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Diploma Of Management Cao đẳng Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate II In Retail Services Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Retail Operations Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin

Nông lâm nghiệp

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
CERTIFICATE I IN AGRIFOOD OPERATIONS Chứng chỉ I Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE II IN AGRICULTURE Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE III IN AGRICULTURE Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE III IN PORK PRODUCTION Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE IV IN AGRICULTURE Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
DIPLOMA OF AGRICULTURE Cao đẳng Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE II IN WOOL HANDLING Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE III IN ADVANCED WOOL HANDLING Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE II IN SHEARING Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE III IN SHEARING Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE II IN RURAL OPERATIONS Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE III IN RURAL OPERATIONS Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE IV IN SHEARING Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora
CERTIFICATE IV IN WOOL CLASSING Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin

Y Dược

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
CERTIFICATE III IN HORSE BREEDING Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Preparation For Entry Into Nursing Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate II In Health Support Services Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Health Support Services Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Health Services Assistance Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Diploma Of Nursing (Enrolled/Division 2 Nursing) Cao đẳng Northam, Narrogin , Moora , Merredin

Kỹ thuật

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
CERTIFICATE I IN AUTOMOTIVE Chứng chỉ I Northam, du học canada Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE II IN AUTOMOTIVE MECHANICAL Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE III IN AUTOMOTIVE MECHANICAL TECHNOLOGY Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE II IN AUTOMOTIVE VEHICLE SERVICING Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE II IN BICYCLES Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE III IN BICYCLES Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate I In Industrial Skills (Entry Level Training) Chứng chỉ I Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate II In Furniture Making Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate II In Building And Construction (Pathway Trades) Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Merredin
Certificate II In Construction Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate II In Construction Pathways Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate II In Civil Construction Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Civil Construction Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Carpentry And Joinery Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Building And Construction (Estimating) Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate II In Electrotechnology (Career Start) Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Electrotechnology Electrician Chứng chỉ III Northam, Moora , Merredin
Certificate II In Engineering Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Engineering – Fabrication Trade Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin

Giáo dục

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Certificate III In Education Support Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Education Support Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Training And Assessment Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin

Nghệ thuật

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Certificate II In Hairdressing Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin

 

Thông tin   liên hệ   Kênh Du Học:  

Địa chỉ: Địa chỉ: 101 B2 – Tập Thể Đồng Xa – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội  

ĐT: ĐTDĐ:  Ms.Hương Đỗ 0984.761.634 – 0946.471.855

Email: info@kenhduhoc.Vn  

Www.Kenhduhoc.Vnhttps://www.Facebook.Com/kenhduhoc.Vn

Kênh du học, chắp cánh ước mơ du học của bạn với một lộ trình rõ ràng!

Facebook Comments

Check Also

Những điều kiện đi du học Mỹ bạn nên biết

Do nhu cầu học tập tại môi trường hàng đầu thế giới ngày càng tăng, …