Học viện c-y-oconnor-c-y-oconnor-institute | Chuyên gia tư vấn du học học bổng hàng đầu Mỹ, Anh, Canada, Australia, Tây Ban Nha
Breaking News
Home / Du Học Australia / Học viện c-y-oconnor-c-y-oconnor-institute

Học viện c-y-oconnor-c-y-oconnor-institute

Quản trị

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
CERTIFICATE I IN LEADERSHIP DEVELOPMENT Chứng chỉ I 132,000 Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE II IN LEADERSHIP DEVELOPMENT Chứng chỉ II 132,000 Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE III IN ACCOUNTS ADMINISTRATION Chứng chỉ III 132,000 Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Bachelor of Agricultural Business Management Đại học Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE II IN CONSERVATION AND LAND MANAGEMENT Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
BACHELOR OF AGRICULTURAL BUSINESS MANAGEMENT Đại học Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Small Business Management Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Diploma Of Management Cao đẳng Northam, Narrogin , Moora , Merredin

Xã hội

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
CERTIFICATE I IN NEW OPPORTUNITIES FOR WOMEN (NOW) Chứng chỉ I 132,000 Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Children’s Services Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Diploma Of Children’s Services (Early Childhood Education Cao đẳng Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate II In Community Services Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Community Services Work Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Community Services Work Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Youth Work Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Aged Care Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Disability Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Aged Care Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Disability Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate II In Local Government Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Local Government Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Local Government (Administration) Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Diploma Of Local Government Administration Cao đẳng Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Diploma Of Local Government (Operational Works) Cao đẳng Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Local Government (Planning) Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Local Government (Regulatory Services) Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate In Security Dự bị đại học Northam, Narrogin , Moora , Merredin

Kế toán kiểm toán

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
CERTIFICATE IV IN ACCOUNTING Chứng chỉ IV 132,000 Northam, Narrogin , Moora , Merredin

Thương mại, Kinh tế

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Certificate IV In Agribusiness Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE IV IN AGRIBUSINESS Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE II IN AUTOMOTIVE SALES Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE III IN AUTOMOTIVE SALES Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate II In Business Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Business Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Business Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Business Administration Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Business Administration Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Diploma Of Business Cao đẳng Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Diploma Of Management Cao đẳng Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate II In Retail Services Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Retail Operations Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin

Nông lâm nghiệp

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
CERTIFICATE I IN AGRIFOOD OPERATIONS Chứng chỉ I Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE II IN AGRICULTURE Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE III IN AGRICULTURE Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE III IN PORK PRODUCTION Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE IV IN AGRICULTURE Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
DIPLOMA OF AGRICULTURE Cao đẳng Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE II IN WOOL HANDLING Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE III IN ADVANCED WOOL HANDLING Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE II IN SHEARING Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE III IN SHEARING Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE II IN RURAL OPERATIONS Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE III IN RURAL OPERATIONS Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE IV IN SHEARING Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora
CERTIFICATE IV IN WOOL CLASSING Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin

Y Dược

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
CERTIFICATE III IN HORSE BREEDING Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Preparation For Entry Into Nursing Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate II In Health Support Services Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Health Support Services Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Health Services Assistance Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Diploma Of Nursing (Enrolled/Division 2 Nursing) Cao đẳng Northam, Narrogin , Moora , Merredin

Kỹ thuật

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
CERTIFICATE I IN AUTOMOTIVE Chứng chỉ I Northam, du học canada Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE II IN AUTOMOTIVE MECHANICAL Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE III IN AUTOMOTIVE MECHANICAL TECHNOLOGY Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE II IN AUTOMOTIVE VEHICLE SERVICING Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE II IN BICYCLES Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
CERTIFICATE III IN BICYCLES Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate I In Industrial Skills (Entry Level Training) Chứng chỉ I Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate II In Furniture Making Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate II In Building And Construction (Pathway Trades) Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Merredin
Certificate II In Construction Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate II In Construction Pathways Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate II In Civil Construction Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Civil Construction Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Carpentry And Joinery Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Building And Construction (Estimating) Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate II In Electrotechnology (Career Start) Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Electrotechnology Electrician Chứng chỉ III Northam, Moora , Merredin
Certificate II In Engineering Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate III In Engineering – Fabrication Trade Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin

Giáo dục

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Certificate III In Education Support Chứng chỉ III Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Education Support Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin
Certificate IV In Training And Assessment Chứng chỉ IV Northam, Narrogin , Moora , Merredin

Nghệ thuật

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Certificate II In Hairdressing Chứng chỉ II Northam, Narrogin , Moora , Merredin

 

Thông tin   liên hệ   Kênh Du Học:  

Địa chỉ: Địa chỉ: 101 B2 – Tập Thể Đồng Xa – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội  

ĐT: ĐTDĐ:  Ms.Hương Đỗ 0984.761.634 – 0946.471.855

Email: info@kenhduhoc.Vn  

Www.Kenhduhoc.Vnhttps://www.Facebook.Com/kenhduhoc.Vn

Kênh du học, chắp cánh ước mơ du học của bạn với một lộ trình rõ ràng!

Facebook Comments

Check Also

[DU HỌC ANH] THÔNG TIN HỌC BỔNG ONCAMPUS UK/EU 2017-2018

Trong bài viết lần này, Kênh Du Học xin gửi tới các bạn thông tin …