free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ CHALLENGER-INSTITUTE-OF-TECHNOLOGY-TAFE-WA

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

KIẾN TRÚC KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC CERTIFICATE II IN WALL AND CEILING LINING CHỨNG CHỈ II 371 PEEL DIPLOMA OF CIVIL CONSTRUCTION DESIGN CAO ĐẲNG 122 BEACONSFIELD CERTIFICATE II CONSTRUCTION PATHWAYS - PRE-APPRENTICESHIP (CARPENTRY) CHỨNG CHỈ II 379 ...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596

KIẾN TRÚC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE II IN WALL AND CEILING LINING CHỨNG CHỈ II 371 PEEL
DIPLOMA OF CIVIL CONSTRUCTION DESIGN CAO ĐẲNG 122 BEACONSFIELD
CERTIFICATE II CONSTRUCTION PATHWAYS - PRE-APPRENTICESHIP (CARPENTRY) CHỨNG CHỈ II 379 BEACONSFIELD, PEEL
CERTIFICATE II IN CONSTRUCTION PATHWAYS - PRE-APPRENTICESHIP (BRICKLAYING) CHỨNG CHỈ II 326 PEEL , ROCKINGHAM
CERTIFICATE II IN CONSTRUCTION PATHWAYS - PRE-APPRENTICESHIP (SOLID PLASTERING) CHỨNG CHỈ II 371 ROCKINGHAM
CERTIFICATE II IN WALL AND CEILING LINING - PRE-APPRENTICESHIP CHỨNG CHỈ II 371 PEEL

KỸ THUẬT

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ADVANCED DIPLOMA OF ENGINEERING (MECHANICAL) CAO ĐẲNG NÂNG CAO 354 BEACONSFIELD
ADVANCED DIPLOMA OF ENGINEERING TECHNOLOGY (ELECTRICAL) CAO ĐẲNG NÂNG CAO 486 BEACONSFIELD
CERTIFICATE III IN ENGINEERING (TECHNICAL) CHỨNG CHỈ III 159 BEACONSFIELD
DIPLOMA OF ENGINEERING (TECHNICAL) CAO ĐẲNG 261 BEACONSFIELD

THƯƠNG MẠI, KINH TẾ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE II IN BUSINESS CHỨNG CHỈ II 214 BEACONSFIELD, PEEL , ROCKINGHAM
CERTIFICATE IV IN BUSINESS CHỨNG CHỈ IV 289 PEEL

QUẢN TRỊ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN BUSINESS ADMINISTRATION CHỨNG CHỈ III 200 BEACONSFIELD, PEEL , ROCKINGHAM
CERTIFICATE IV IN BOOKKEEPING CHỨNG CHỈ IV 186 PEEL , ROCKINGHAM
CERTIFICATE IV IN BUSINESS ADMINISTRATION CHỨNG CHỈ IV 200 PEEL , ROCKINGHAM
CERTIFICATE IV IN SMALL BUSINESS MANAGEMENT CHỨNG CHỈ IV 325 ROCKINGHAM
DIPLOMA OF MANAGEMENT CHỨNG CHỈ IV 251 BEACONSFIELD
CERTIFICATE IV IN HUMAN RESOURCES CHỨNG CHỈ IV 294 BEACONSFIELD
CERTIFICATE IV SMALL BUSINESS MANAGEMENT CHỨNG CHỈ IV 325 ROCKINGHAM
CERTIFICATE I IN LEADERSHIP DEVELOPMENT CHỨNG CHỈ I 122 ROCKINGHAM

KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN ACCOUNTS ADMINISTRATION CHỨNG CHỈ III PEEL , ROCKINGHAM
CERTIFICATE IV IN ACCOUNTING CHỨNG CHỈ IV 127 PEEL , ROCKINGHAM
ADVANCED DIPLOMA OF ACCOUNTING CAO ĐẲNG NÂNG CAO 100 ROCKINGHAM
DIPLOMA OF ACCOUNTING CAO ĐẲNG 132 BEACONSFIELD, ROCKINGHAM

MARKETING

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN MARKETING CHỨNG CHỈ IV 227 BEACONSFIELD

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE II IN INFORMATION, DIGITAL MEDIA AND TECHNOLOGY CHỨNG CHỈ II 218 BEACONSFIELD, E-TECH CAMPUS, PEEL
CERTIFICATE III IN INFORMATION, DIGITAL MEDIA AND TECHNOLOGY CHỨNG CHỈ III 268 BEACONSFIELD, E-TECH CAMPUS, PEEL
CERTIFICATE IV IN INFORMATION TECHNOLOGY CHỨNG CHỈ IV 278 PEEL
CERTIFICATE IV IN INFORMATION TECHNOLOGY NETWORKING CHỨNG CHỈ IV 227 E-TECH CAMPUS, ROCKINGHAM
CERTIFICATE IV IN PROGRAMMING CHỨNG CHỈ IV 127 ROCKINGHAM
DIPLOMA OF INFORMATION TECHNOLOGY NETWORKING CAO ĐẲNG 120 E-TECH CAMPUS, ROCKINGHAM
CERTIFICATE III IN VISUAL ARTS CHỨNG CHỈ III 104 ROCKINGHAM
CERTIFICATE IV IN VISUAL ARTS CHỨNG CHỈ IV 104 ROCKINGHAM

XÃ HỘI

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III AGED CARE CHỨNG CHỈ III 336 PEEL
CERTIFICATE III COMMUNITY SERVICES WORK CHỨNG CHỈ III 336 BEACONSFIELD
CERTIFICATE IV COMMUNITY SERVICES CHỨNG CHỈ IV 748 BEACONSFIELD, PEEL
CERTIFICATE IV IN AGED CARE FLEXI - PRE REQUISITES APPLY CHỨNG CHỈ IV 285 ROCKINGHAM
CERTIFICATE IV IN EDUCATION SUPPORT CHỨNG CHỈ IV 314 ROCKINGHAM
CERTIFICATE III CHILDREN’S SERVICES CHỨNG CHỈ III 370 ROCKINGHAM
DIPLOMA IN CHILDREN’S SERVICES (EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE)PRE REQUISITES APPLY CAO ĐẲNG 297 ROCKINGHAM
DIPLOMA IN COMMUNITY SERVICES COORDINATION FLEXI - PRE REQUISITES APPLY CAO ĐẲNG 279 ROCKINGHAM
DIPLOMA IN COMMUNITY SERVICES WORK - PRE REQUISITES APPLY CAO ĐẲNG 191 BEACONSFIELD, PEEL

NGHỆ THUẬT

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIPLOMA IN REMEDIAL MASSAGE CAO ĐẲNG 815 BEACONSFIELD
CERTIFICATE II IN MUSIC CHỨNG CHỈ II 399 ROCKINGHAM

THỂ DỤC THỂ THAO

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIPLOMA IN SPORT COACHING CAO ĐẲNG 436 BEACONSFIELD

NGÔN NGỮ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE I IN ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE CHỨNG CHỈ I BEACONSFIELD, PEEL , ROCKINGHAM
CERTIFICATE II IN ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE CHỨNG CHỈ II BEACONSFIELD, PEEL , ROCKINGHAM
CERTIFICATE III IN ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE CHỨNG CHỈ III BEACONSFIELD, PEEL

GIÁO DỤC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE I IN GENERAL EDUCATION FOR ADULTS (ADULT) CHỨNG CHỈ I ROCKINGHAM
CERTIFICATE CHẤT LƯỢNG TƯ VẤN DU HỌC I IN LEADERSHIP DEVELOPMENT, (COMMUNITY GARDENS) CHỨNG CHỈ I PEEL
CERTIFICATE I IN NEW OPPORTUNITIES FOR WOMEN CHỨNG CHỈ I BEACONSFIELD, PEEL , ROCKINGHAM
CERTIFICATE II IN GENERAL EDUCATION FOR ADULTS (ADULT) CHỨNG CHỈ II 101 BEACONSFIELD, PEEL , ROCKINGHAM
CERTIFICATE II IN GENERAL EDUCATION FOR ADULTS (YOUTH) CHỨNG CHỈ II 102 BEACONSFIELD, PEEL
CERTIFICATE II IN LEADERSHIP DEVELOPMENT CHỨNG CHỈ II 638 ROCKINGHAM
CERTIFICATE II IN LEADERSHIP DEVELOPMENT, (NATURAL FOODS FOCUS) CHỨNG CHỈ II 112 PEEL
CERTIFICATE III IN GENERAL EDUCATION FOR ADULTS (ADULT) CHỨNG CHỈ III 92 BEACONSFIELD, E-TECH CAMPUS, ROCKINGHAM

TRUYỀN THÔNG

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN EVENTS CHỨNG CHỈ III 367 BEACONSFIELD, PEEL
DIPLOMA OF EVENTS CAO ĐẲNG 367 BEACONSFIELD

DU LỊCH KHÁCH SẠN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN HOSPITALITY FOOD AND BEVERAGE CHỨNG CHỈ III 367 BEACONSFIELD, PEEL
CERTIFICATE III IN TOURISM CHỨNG CHỈ III 431 BEACONSFIELD, PEEL
CERTIFICATE IV IN HOSPITALITY FOOD AND BEVERAGE CHỨNG CHỈ IV 359 BEACONSFIELD
CERTIFICATE IV IN TOURISM CHỨNG CHỈ IV 431 BEACONSFIELD, PEEL
DIPLOMA OF HOSPITALITY CAO ĐẲNG 626 BEACONSFIELD
DIPLOMA OF TOURISM CAO ĐẲNG 431 BEACONSFIELD
ADVANCED DIPLOMA OF HOSPITALITY CAO ĐẲNG NÂNG CAO 131 BEACONSFIELD
 

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -

Đang cập nhật

Chuyên mục khác