free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẮC ARIZONA-NORTHERN-ARIZONA-UNIVERSITY

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NORTHERN ARIZONA (NAU) ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀO NĂM 1899. RA ĐỜI VỚI NHIỆM VỤ LÀ CUNG CẤP MỘT NỀN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC XUẤT SẮC CHO CÔNG CUỘC NGHIÊN CỨU, CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC. NAU LÀ MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU VỚI KHUÔN VIÊN CHÍNH NẰM TRÊN LÃNH THỔ CHUNG CỦA CÁC TRƯỜNG FLAGSTAFF. NAU ĐƯỢC CÔNG NHẬN BỞI HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC, CAO ĐẲNG- ĐẠI...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NORTHERN ARIZONA (NAU) ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀO NĂM 1899. RA ĐỜI VỚI NHIỆM VỤ LÀ CUNG CẤP MỘT NỀN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC XUẤT SẮC CHO CÔNG CUỘC NGHIÊN CỨU, CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC. NAU LÀ MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU VỚI KHUÔN VIÊN CHÍNH NẰM TRÊN LÃNH THỔ CHUNG CỦA CÁC TRƯỜNG FLAGSTAFF. NAU ĐƯỢC CÔNG NHẬN BỞI HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC, CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC BẮC TRUNG BỘ CỦA TIỂU BANG (NORTH CENTRAL ASSOCIATION OF COLLEGES AND SCHOOLS)

NAU LÀ MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU VỚI KHUÔN VIÊN CHÍNH CỦA NÓ NẰM TRÊN LÃNH THỔ CHUNG CỦA CÁC TRƯỜNG FLAGSTAFF, ARIZONA. NAU-YUMA TRƯỜNG ARIZONA WESTERN COLLEGE Ở YUMA, ARIZONA VÀ NAU-COMMUNITY. BẮC ĐẠI HỌC ARIZONA LÀ ĐƯỢC CÔNG NHẬN BỞI HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC, CAO ĐẲNG- ĐẠI HỌC BẮC TRUNG BỘ CỦA TIỂU BANG.

KHU HỌC XÁ FLAGSTAFF ĐƯỢC BAO QUANH BỞI NHỮNG CÂY THÔNG PONDEROSA CAO CHÓT VÓT VÀ NẰM Ở TRUNG TÂM CỦA THỊ TRẤN MIỀN NÚI. SINH VIÊN CÓ THỂ DỄ DÀNG DẠO QUANH BẰNG XE ĐẠP HOẶC ĐI BỘ TRONG KHU HỌC XÁ. HIỆN TẠI CÓ KHOẢNG 22,500 SINH VIÊN ĐANG THEO HỌC TẠI KHU HỌC XÁ CỦA TRƯỜNG.

ĐẾN VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NORTHERN ARIZONA, SINH VIÊN SẼ ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM NHỮNG NĂM THÁNG SINH VIÊN LÝ THÚ VÀ BỔ ÍCH, SẼ LÀ NHỮNG KỶ NIỆM ĐẸP MÀ MỖI SINH VIÊN SẼ MANG THEO TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI.

NAU CUNG CẤP TRÊN 150 VĂN BẰNG CHO CÁC KHÓA ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC. VỚI GẦN 100 CHUYÊN NGÀNH ĐẠI HỌC VÀ TRÊN 50 CHUYÊN NGÀNH SAU ĐẠI HỌC, TRƯỜNG MANG LẠI NỀN GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC. NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG NỔI TIẾNG TRÊN PHẠM VI QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ: LÂM NGHIỆP, KỸ THUẬT, GIÁO DỤC, VẬT LÍ TRỊ LIỆU, QUẢN LÍ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG. CÁC KHOA CỦA TRƯỜNG: NGHỆ THUẬT, KỸ THUẬT, LÂM NGHIỆP, KHOA HỌC TỰ NHIÊN, GIÁO DỤC, DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CON NGƯỜI, , KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ CÁCH HÀNH XỬ, TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH DOANH W.A FRANKE VÀ TRƯỜNG SAU ĐẠI HỌC.

 CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CHUYÊN SÂU  CHO SINH VIÊN CHƯA ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU ĐẦU VÀO CỬ NHÂN HAY MUỐN CẢI THIỆN KỸ NĂNG TIẾNG ANH.

 CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN:  • KẾ TOÁN • KHOA HỌC ỨNG DỤNG, • KHOA HỌC Y SINH, HÓA HỌC, • TÀI CHÍNH, MÔI TRƯỜNG • ĐIỆN TỬ • KHOA HỌC MÁY TÍNH • QUẢN TRỊ KINH DOANH…..

 CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC:  • MBA • TOÁN HỌC, • ĐIỀU DƯỠNG • KỸ THUẬT • KHOA HỌC CHÍNH TRỊ….

HỌC PHÍ ƯỚC TÍNH CHO ĐẠI HỌC LÀ $35,700 VÀ SAU ĐẠI HỌC LÀ $ 34,380. CỤ THỂ

 CÁC CHI PHÍ   ĐẠI HỌC VÀ TIẾNG ANH   NỘI DUNG   SAU ĐẠI HỌC 
HỌC PHÍ $22,400 HỌC PHÍ $19,472
PHÍ SINH VIÊN (BẮT BUỘC) $1,000 NHÀ Ở $5,300
NHÀ Ở * $5,200 ĂN UỐNG * $3,740
ĂN UỐNG * $4,200 CHI TIÊU CÁ NHÂN $3,200
SÁCH, VỞ, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP $1,000 SÁCH VỞ $1,000
BẢO HIỂM SỨC KHỎE $1,900 BẢO HIỂM Y TẾ $1,668
 TỔNG CỘNG   $35,700   TỔNG CỘNG   $34,380 

ĐỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MBA THÌ CỘNG THÊM $7,000. PHÍ TRÊN KHÔNG BAO GỒM CHI TIÊU CÁ NHÂN. SINH VIÊN NÊN ƯỚC TÍNH KHOẢNG $1,500/ KỲ CHO CHI PHÍ NÀY.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NORTHERN ARIZONA (NAU) ĐƯỢC CÔNG NHẬN DẪN ĐẦU VÀ XUẤT SẮC TRONG NHIỀU LĨNH VỰC: • CHƯƠNG TRÌNH MBA TĂNG TỐC CỦA TRƯỜNG ĐƯỢC PRINCETON REVIEW XẾP LÀ MỘT TRONG 300 TRƯỜNG KINH DOANH TỐT NHẤT 2011

• CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CỦA TRƯỜNG QUẢN LÍ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG DẪN ĐẦU (THEO JOURNAL OF HOSPITALITY AND TOURISM RESEARCH 2009)

• CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN VỀ KỸ THUẬT ĐƯỢC XẾP HẠNG LÀ MỘT TRONG SỐ CHƯƠNG TRÌNH TỐT NHẤT QUỐC GIA (THEO U.S NEWS & WORLD REPORT)

• VIỆN BẢO TỒN SINH HỌC XẾP NAU NẰM TRONG TOP 40 (TRONG SỐ 300 TRƯỜNG ĐẠI HỌC) VỀ HIỆU QUẢ NGHIÊN CỨU TRONG LĨNH VỰC BẢO TỒN SINH HỌC.

• TẠP CHÍ DOANH NHÂN (ENTREPRENEUR MAGAZINE) SỐ THÁNG 4/2010 XẾP TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH DOANH W.A FRANKE CỦA NAU LÀ MỘT TRONG SỐ 15 TRƯỜNG SAU ĐẠI HỌC CÓ SỐ LƯỢNG SINH VIÊN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO NHẤT CHO VIỆC CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH MARKETING

• THE U.S DEPARTMENT OF STATE DƯỚI SỰ BẢO TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG GIAO LƯU HỌC BỔNG QUỐC TẾ, CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÀ MỘT NHÀ CUNG CẤP HÀNG ĐẦU VỀ HỌC BỔNG FULLRIGHT 2009-10

 

THÔNG HỌC BỔNG DU HỌC TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -

Đang cập nhật

Chuyên mục khác