CÁC NGÀNH HỌC NÀO Ở MỸ DỄ TÌM VIỆC LÀM?

MỘT BĂN KHOĂN THƯỜNG TRỰC CỦA CÁC BẠN TRẺ ĐI DU HỌC MỸ LÀ VẤN ĐỀ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP. DO ĐÓ, CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHO CÁC DU HỌC SINH CÁC NGÀNH HỌC NÀO Ở MỸ DỄ KIẾM VIỆC LÀM.

THEO CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DU HỌC TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG ANH QUỐC TẾ (IEE – HÀ NỘI), ĐA SỐ HỌC SINH TRUNG HỌC CHƯA CÓ KINH NGHIỆM SỐNG NÊN VIỆC CHỌN NGÀNH HỌC NÀO Ở MỸ ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP LÀ TƯƠNG ĐỐI KHÓ KHĂN. CHA MẸ HỌC SINH THƯỜNG CÙNG CON SUY NGHĨ ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỘT LỰA CHỌN HOÀN HẢO. TUY VẬY KHÔNG ÍT TRƯỜNG HỢP XẢY RA SỰ MÂU THUẪN LỚN GIỮA LỰA CHỌN CỦA HỌC SINH VÀ MONG MUỐN CỦA CHA MẸ. TRƯỜNG HỢP ĐÓ, CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ THỐNG NHẤT ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG LÀ PHẢI CẬP NHẬT NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG VIỆC LÀM ĐỂ BIẾT NGÀNH HỌC NÀO CÓ TƯƠNG LAI, TỐT NGHIỆP NGÀNH NÀO DỄ TÌM VIỆC.

NHU CẦU TUYỂN DỤNG TẠI MỸ: CÁC NGÀNH HỌC NÀO Ở MỸ DỄ KIẾM VIỆC LÀM

NHÌN TỪ HAI THỐNG KÊ TRÊN, CHÚNG TA CÓ THỂ THẤY RÕ MỨC LƯƠNG TÙY THUỘC VÀO YÊU CẦU CỦA NGÀNH NGHỀ. NHƯNG TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VIỆC LÀM Ở MỸ THỂ HIỆN NHỮNG XU HƯỚNG RẤT RÕ NÉT. NHỜ ĐÓ, NHỮNG CỬ NHÂN, THẠC SĨ TƯƠNG LAI CÓ THỂ SỚM ĐỊNH HÌNH ĐƯỢC MỤC TIÊU HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU. NƯỚC MỸ RỘNG LỚN LÀ THỊ TRƯỜNG LỚN CỦA NGƯỜI NHẬP CƯ, RẤT NHIỀU CƠ HỘI CHO NHỮNG AI CÓ ĐỦ TRI THỨC VÀ NĂNG LỰC. ĐỐI VỚI NHỮNG DU HỌC SINH ĐÃ CÓ ĐỊNH HƯỚNG RIÊNG CỦA BẢN THÂN, NẾU THỰC SỰ YÊU THÍCH VÀ QUYẾT TÂM THEO ĐUỔI NGÀNH HỌC CỦA MÌNH LÊN CẢ BẬC CAO HỌC THÌ SẼ CÓ CƠ HỘI Ở LẠI MỸ. ĐỐI VỚI CÁC HỌC SINH CHƯA CÓ ĐỊNH HƯỚNG CỤ THỂ, VẪN CÓ THỂ THEO HỌC CÁC NGÀNH ỨNG DỤNG RỘNG.

CƠ HỘI CHO DU HỌC SINH

ĐỂ CHỌN NGÀNH PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN, HỌC SINH CẦN NHẬN THỨC ĐƯỢC RẰNG THỜI GIAN CŨNG NHƯ CÔNG SỨC ĐẦU TƯ VÀO VIỆC HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU SẼ TỶ LỆ THUẬN VỚI CƠ HỘI TÌM KIẾM ĐƯỢC CÔNG VIỆC TỐT. NHỮNG NGÀNH ỨNG DỤNG SÂU NHƯ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÒI HỎI SỰ KIÊN TRÌ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU TRONG MỘT THỜI DÀI. BÙ LẠI, THÀNH CÔNG ĐẠT ĐƯỢC RẤT GIÁ TRỊ. VÍ DỤ NHƯ NGHIÊN CỨU VỀ HÓA SINH, THU NHẬP CỦA NHÀ NGHIÊN CỨU NGOÀI LƯƠNG CÓ THỂ BAO GỒM VIỆC GIẢNG DẠY TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG TẠI MỸ, CÒN CÓ THỂ XIN KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU RIÊNG CỦA MÌNH. CƠ HỘI CHO CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC CŨNG TƯƠNG TỰ, DO MỸ LÀ MỘT QUỐC GIA ĐA DÂN TỘC LUÔN CẦN NHỮNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU XÃ HỘI, NGÔN NGỮ. Ở MỘT ĐẤT NƯỚC SỐ LƯỢNG VIỆN BẢO TÀNG NHIỀU HƠN SỐ LƯỢNG CÁC CỬA HÀNG MCDONALD VÀ STARBUCKS GỘP LẠI NÀY, KHÔNG THIẾU NƠI CHO BẠN THỰC TẬP, NGHIÊN CỨU, LÀM VIỆC. LÀ MỘT QUỐC GIA LỚN, NƯỚC MỸ CHIA THÀNH NHIỀU BANG, MỖI BANG LẠI CÓ NHU CẦU VIỆC LÀM KHÁC NHAU. NẾU HỌC SINH KHÔNG CHỈ CHỌN ĐƯỢC TRƯỜNG MÀ CÒN CHỌN ĐƯỢC ĐÚNG BANG MÀ NGÀNH ĐÓ PHÁT TRIỂN, THÌ ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP VÀ THỰC HÀNH RẤT TỐT, ĐỒNG THỜI KHẢ NĂNG TÌM VIỆC KHI RA TRƯỜNG CAO HƠN.

PHÁT TRIỂN ĐƯỢC SỞ TRƯỜNG LÀ DỄ TÌM VIỆC NHẤT

THỜI GIAN HỌC TẬP TẠI MỸ BẢO ĐẢM CHO SINH VIÊN TRỞ THÀNH “CÔNG DÂN TOÀN CẦU” ĐÚNG NGHĨA. ĐIỀU ĐÓ LÀ THẾ MẠNH CỦA CÁC DU HỌC SINH MỸ, TRONG KHI XU HƯỚNG “THẾ GIỚI PHẲNG” MỞ RA NHIỀU KHẢ NĂNG LÀM VIỆC Ở BẤT CỨ NƠI ĐÂU DÙ LÀ Ở MỸ HAY VIỆT NAM. BẰNG ĐẠI HỌC CỦA MỸ CÓ GIÁ TRỊ CAO TRÊN TOÀN THẾ GIỚI, NẾU VỀ VIỆT NAM THÌ BẠN CÓ CƠ HỘI CAO ĐƯỢC NHẬN VÀO CÁC TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA. VÌ VẬY, CÁC PHỤ HUYNH KHÔNG CẦN PHẢI QUÁ LO LẮNG NẾU CON MÌNH CHỌN NGÀNH NGHỀ CÓ VẺ BAY BỔNG, XA VỜI SO VỚI THỰC TẾ. VỚI MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ, NẾU CÁC BẠN HỌC SINH CÓ ĐƯỢC ĐỊNH HƯỚNG VÀ HIỂU ĐƯỢC KHÓ KHĂN MÌNH CÓ THỂ PHẢI VƯỢT QUA, KẾT QUẢ MÌNH SẼ ĐẠT ĐƯỢC, THÌ VIỆC HỌC TẬP SUÔN SẺ HƠN VÀ NHIỀU CƠ HỘI THÀNH CÔNG.