NGƯỜI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN NHẬN HỌC BỔNG EISENHOWER CỦA MỸ

ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN CÓ NGƯỜI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG NÀY, TÍNH TỪ KHI HỌC BỔNG RA ĐỜI VÀO NĂM 1953.

ỨNG VIÊN CHO HỌC BỔNG EISENHOWER DO NHIỀU NGUỒN KHÁC NHAU GIỚI THIỆU: TỪ CÁC CÔNG TY MỸ, TỔNG LÃNH SỰ QUÁN MỸ, SỨ QUÁN MỸ, CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ, CÁC NHÀ TÀI TRỢ... QUA NHIỀU VÒNG PHỎNG VẤN, NHỮNG ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC ĐƯỢC CHỌN GỌI LÀ FELLOW.

CHƯƠNG TRÌNH KÉO DÀI 8 TUẦN Ở MỸ VÀ DO CHÍNH FELLOW THIẾT KẾ PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU NGHIÊN CỨU CỦA HỌ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MỘT CÁN BỘ CỦA CHƯƠNG TRÌNH.

TS MAI HỮU TÍN CHO BIẾT, TÔI RẤT VINH DỰ LÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN. TÔI SẼ QUAN TÂM ĐẾN HAI VẤN ĐỀ LÀ NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH KINH TẾ ĐỘC LẬP VÀ CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP CỦA MỸ.