NHẬT BẢN DÀNH 30 SUẤT HỌC BỔNG THẠC SỸ CHO CÁC ỨNG VIÊN VN

HỌC BỔNG NÀY SẼ CUNG CẤP MỘT KHÓA ĐÀO TẠO THẠC SỸ 2 NĂM BẰNG TIẾNG ANH CHO NHIỀU LĨNH VỰC TỪ KINH TẾ ĐẾN NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHẬT BẢN. ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN LÀ CÁC CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC KỲ VỌNG SẼ ĐÓNG GÓP SỨC MÌNH CHO CÔNG CUỘC PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM.

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ THAM GIA LÀ TỪ 17H NGÀY 12/11; 30 ỨNG VIÊN XUẤT SẮC NHẤT SẼ ĐƯỢC LỰA CHỌN VÀO ĐẦU THÁNG 3/2014 VÀ SANG NHẬT THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO THẠC SĨ VÀO THÁNG 8/2014.

CHƯƠNG TRÌNH JDS ĐÃ ĐƯỢC TRIỂN KHAI Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2000, VÀ CHO ĐẾN NAY ĐÃ CUNG CẤP 394 SUẤT HỌC BỔNG CHO VIỆT NAM . GIỚI HẠN TUỔI CỦA CÁC ỨNG VIÊN ĐƯỢC QUYỀN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG LÀ ĐẾN 39 TUỔI.

CÁC ỨNG VIÊN MUỐN ĐĂNG KÝ THAM GIA CÓ THỂ LIÊN HỆ VĂN PHÒNG DỰ ÁN JDS TẠI VIỆT NAM TẦNG 3, TRUNG TÂM HỢP TÁC NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM - NHẬT BẢN (VJCC), 91 CHÙA LÁNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI