SINH VIÊN HỌC NGÀNH KÉP BỊ TỪ CHỐI QUYỀN LỢI

THEO TÌM HIỂU CỦA CHÚNG TÔI, TỪ NĂM 2009, TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN BẮT ĐẦU TUYỂN SINH NĂM ĐẦU TIÊN CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH MỚI, BAO GỒM CÁC CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH - KINH TẾ ĐỐI NGOẠI, TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ KINH DOANH, TIẾNG ANH - TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG. LỚP NGÀNH TIẾNG ANH (721) THUỘC KHÓA QH2009 LÀ KHÓA ĐẦU TIÊN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÀY.

THEO BIÊN CHẾ CỦA NHÀ TRƯỜNG, LỚP NÀY THUỘC KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH, NHƯNG CHUYÊN NGÀNH LÀ TIẾNG ANH - KINH TẾ ĐỐI NGOẠI, TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ KINH DOANH, TIẾNG ANH - TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG. ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH KÉP (DOUBLE MAJORS) LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ VỚI TRƯỜNG ĐH KINH TẾ THUỘC ĐHQGHN.

MỘT SỐ SINH VIÊN CHO BIẾT, LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG KHI NÓI VỀ LỢI THẾ CỦA ĐÀO TẠO KÉP ĐÃ KHẲNG ĐỊNH, BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CỦA NHỮNG SINH VIÊN THEO HỌC CHUYÊN NGÀNH KÉP SẼ ĐƯỢC GHI LÀ: TIẾNG ANH - KINH TẾ ĐỐI NGOẠI HOẶC TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ KINH DOANH HOẶC TIẾNG ANH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG VÀ SẼ CÓ CHỮ KÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ VÀ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH KINH TẾ. NHƯNG KHI NHẬN BẰNG CỬ NHÂN, CÁC EM SINH VIÊN CHỈ ĐƯỢC CẤP BẰNG TIẾNG ANH, KÈM THEO ĐÓ LÀ BẢNG ĐIỂM CÓ GHI CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH - TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VÀ MỘT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HỌC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT VỚI ĐH KINH TẾ - ĐHQGHN.

VỚI BẰNG TỐT NGHIỆP GHI NGÀNH TIẾNG ANH NÀY, KHÓA SINH VIÊN NÀY KHÔNG THỂ HỌC LÊN CAO HỌC KINH TẾ VÌ TRƯỜNG TUYỂN SINH TRÊN TIÊU CHÍ “CHỈ XÉT NGÀNH HỌC” GHI TRÊN BẰNG CỬ NHÂN ĐỂ TUYỂN, MÀ KHÔNG CHẤP NHẬN BẢNG ĐIỂM HAY CHUYÊN NGÀNH CỦA SINH VIÊN NGÀNH KÉP TIẾNG ANH - KINH TẾ TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ. KHÔNG CHỈ THẾ, VIỆC HỌC CAO HỌC NGÔN NGỮ ANH NGAY CHÍNH TRƯỜNG VỪA TỐT NGHIỆP VỚI LÝ DO ĐÃ HỌC NGÀNH KÉP TIẾNG ANH - KINH TẾ NÊN KHÔNG ĐƯỢC ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ THỨ 2 GIỐNG NHƯ KHOA SƯ PHẠM, TRONG KHI YÊU CẦU XÉT TUYỂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH ĐÒI HỎI PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ MỘT NGOẠI NGỮ KHÁC.

VỀ NHỮNG BĂN KHOĂN BỨC XÚC CỦA SINH VIÊN HỌC CHUYÊN NGÀNH KÉP, TIẾN SĨ ĐỖ TUẤN MINH, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN CHO BIẾT: CHƯƠNG TRÌNH MÀ CÁC EM THEO HỌC GỌI LÀ “DOUBLE MAJOR PROGRAM”, TỨC LÀ CÓ HAI MAJOR, ĐƯỢC THIẾT KẾ DỰA TRÊN HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (ACADEMIC PROGRAM) GIẢNG DẠY TRONG THỜI GIAN CỦA MỘT KHÓA HỌC. THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT, TRÊN VĂN BẰNG CẤP CHO SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP CHỈ GHI TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO (PROGRAM), TÊN CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO (MAJOR) ĐƯỢC GHI TRÊN BẢNG ĐIỂM CẤP KÈM THEO BẰNG TỐT NGHIỆP.

TS MINH CÒN CHO BIẾT, CÁC SINH VIÊN QH2009 HOÀN TOÀN ĐƯỢC PHÉP DỰ THI VÀO CAO HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH CỦA TRƯỜNG. KHI DỰ THI CAO HỌC, CÁC EM NÀY SẼ DỰ THI 3 MÔN (CƠ SỞ, CƠ BẢN VÀ NGOẠI NGỮ 2). KHI TUYỂN SINH VÀO ĐÀO TẠO THẠC SĨ, THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH MỌI ỨNG VIÊN ĐỀU PHẢI THI MỘT NGOẠI NGỮ. TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌC Ở BẬC ĐẠI HỌC, CÁC EM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NÀY KHÔNG HỌC NGOẠI NGỮ 2 (VÌ NẾU ĐƯA VÀO BẮT BUỘC THÌ CHƯƠNG TRÌNH SẼ QUÁ NẶNG TRONG THỜI GIAN 4 NĂM) MÀ HỌC CÁC MÔN HỌC THUỘC KHỐI KIẾN THỨC KINH TẾ ĐỂ TẬP TRUNG CHO MỤC ĐÍCH VỪA CÓ NĂNG LỰC TIẾNG ANH VỪA CÓ KIẾN THỨC KINH TẾ ĐỂ PHỤC VỤ CHO CÔNG VIỆC SAU NÀY. NẾU CÓ NGUYỆN VỌNG, CÁC SINH VIÊN NÀY CÓ THỂ THEO HỌC CÁC MÔN HỌC NGOẠI NGỮ 2 (14 TÍN CHỈ) TRONG TRƯỜNG.

ĐỐI VỚI VIỆC HỌC CAO HỌC TẠI TRƯỜNG ĐH KINH TẾ, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH TIẾNG ANH CÁC CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH - KINH TẾ ĐỐI NGOẠI, TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ KINH DOANH, TIẾNG ANH - TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐƯỢC PHÉP THI CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - ĐHQGHN VÀ CẦN HỌC MỘT SỐ MÔN HỌC BỔ SUNG TRƯỚC KHI THI…

CÂU TRẢ LỜI ĐÃ KHÁ RÕ RÀNG. SINH VIÊN HỌC BẰNG KÉP ĐỀU HI VỌNG MÌNH KHÔNG CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN KHẢ NĂNG TIẾNG ANH MÀ CÒN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VỀ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỂ SAU KHI TỐT NGHIỆP CÒN CÓ THỂ ĐƯỢC LÀM TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ. TUY NHIÊN, HIỆN TẠI VỚI TẤM BẰNG CHỈ GHI NGÀNH TIẾNG ANH, HỌ KHÔNG THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC MONG MUỐN CỦA MÌNH DO BỊ GIỚI HẠN NGÀNH NGHỀ VÀ YÊU CẦU VỀ BẰNG CẤP.

ĐỀ NGHỊ BAN GIÁM ĐỐC ĐH QGHN VÀ LÃNH ĐẠO ĐH NGOẠI NGỮ - ĐH QGHN CẦN CÓ GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO NHỮNG SINH VIÊN ĐÃ VẤT VẢ HỌC CHUYÊN NGÀNH KÉP