TAECYEON THẤT HỨA

TAECYEON HỨA SẼ HỌC HÀNH NGHIÊM TÚC ĐỂ TRỞ THÀNH SỨ GIẢ HÒA BÌNH. THẾ NHƯNG, HỌC KỲ I VỪA QUA, CHẲNG THẤY CHÀNG CA SĨ KIÊM NGƯỜI MẪU VÀ DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH NÀY CÓ MẶT Ở LỚP. CHUYỆN THẤT HỨA NÀY ĐÃ LÀM DẬY SÓNG TRÊN MẠNG. CÁC FAN CHÊ TRÁCH ANH CHỈ VÀO TRƯỜNG ĐỂ ĐÁNH BÓNG TÊN TUỔI MÌNH. CŨNG CÓ NGƯỜI BÊNH VỰC, YÊU CẦU “HÃY ĐỂ CHO ANH CÓ CƠ HỘI GIÃI BÀY”. TUY NHIÊN, ĐẾN GIỜ MỸ NAM TAECYEON VẪN IM THIN THÍT.


 T. NGHĨA (THEO MINGBAO, KUKI NEWS, DAILY MIRROR VÀ NYDAILY NEWS)