TAFE-NSW

TÊN ĐẦY ĐỦ: BLUE MOUNTAINS INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT SCHOOL TÊN VIẾT TẮT: BLUE MOUNTAINS BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: 540 GEORGE STREET SYDNEY NEW SOUTH WALES 2000 AUSTRALIA WEBSITE: HTTP://WWW.BLUEMOUNTAINS.EDU.AU/

TÊN ĐẦY ĐỦ: UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY COLLEGE TÊN VIẾT TẮT: UWSC BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: 158/160 HAWKESBURY RD, WESTMEAD NSW 2145, ÚC WEBSITE: HTTP://WWW.UWSCOLLEGE.EDU.AU/

TÊN ĐẦY ĐỦ: HOLMESGLEN INSTITUTE OF TAFE TÊN VIẾT TẮT: HI BANG: VICTORIA ĐỊA CHỈ: PO BOX 42 HOLMESGLEN, VICTORIA AUSTRALIA 3148 WEBSITE: HTTP://WWW.HOLMESGLEN.EDU.AU/

TÊN ĐẦY ĐỦ: RAFFLES COLLEGE OF DESIGN AND COMMERCE TÊN VIẾT TẮT: RCDC BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: 99 MOUNT STREET NORTH SYDNEY NSW 2060 AUSTRALIA WEBSITE: HTTP://WWW.RAFFLES.EDU.AU/ TÊN ĐẦY ĐỦ: WHITEHOUSE INSTITUTE OF DESIGN TÊN VIẾT TẮT: WID BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: 2 SHORT STREET SURRY HILLS NSW 2010 AUSTRALIA WEBSITE: HTTP://WWW.WHITEHOUSE-DESIGN.EDU.AU/

TÊN ĐẦY ĐỦ: UNIVERSITY OF NSW COLLEGE OF FINE ARTS (COFA) TÊN VIẾT TẮT: COFE BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: CNR OF OXFORD ST AND GREENS RD PADDINGTON, NSW 2021 AUSTRALIA WEBSITE: HTTP://WWW.COFA.UNSW.EDU.AU/ TÊN ĐẦY ĐỦ: TAFE NSW HIGHER EDUCATION TÊN VIẾT TẮT: HE BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: ST LEONARDS NSW 2065, ÚC WEBSITE: HTTP://WWW.HIGHERED.TAFENSW.EDU.AU/ TÊN ĐẦY ĐỦ: THE UNIVERSITY OF SYDNEY, SYDNEY COLLEGE OF THE ARTS TÊN VIẾT TẮT: SCA BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: THE UNIVERSITY OF SYDNEY NSW 2006 AUSTRALIA WEBSITE: HTTP://SYDNEY.EDU.AU/SCA/ TÊN ĐẦY ĐỦ: THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES TÊN VIẾT TẮT: UNSW BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: HIGH ST, KENSINGTON NSW 2052, ÚC WEBSITE: HTTP://WWW.UNSW.EDU.AU/ TÊN ĐẦY ĐỦ: UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY TÊN VIẾT TẮT: UTS BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: 15 BROADWAY, ULTIMO NSW 2007, ÚC WEBSITE: HTTP://WWW.UTS.EDU.AU/

TÊN ĐẦY ĐỦ: UNIVERSITY OF NEWCASTLE TÊN VIẾT TẮT: UN BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: UNIVERSITY DR, CALLAGHAN NSW 2308, ÚC WEBSITE: HTTP://WWW.NEWCASTLE.EDU.AU/ TÊN ĐẦY ĐỦ: UNIVERSITY OF SOUTHERN QUEENSLAND TÊN VIẾT TẮT: USQ BANG: QUEENSLAND ĐỊA CHỈ: SINNATHAMBY BLVD, SPRINGFIELD CENTRAL QLD 4300, ÚC WEBSITE: HTTP://WWW.USQ.EDU.AU/

TÊN ĐẦY ĐỦ: UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY TÊN VIẾT TẮT: UWS BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: LOCKED BAG 1797 PENRITH NSW 2751 WEBSITE: HTTP://WWW.UWS.EDU.AU/

TÊN ĐẦY ĐỦ: AUSTRALIAN CATHOLIC UNIVERSITY TÊN VIẾT TẮT: ACU BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: 40 EDWARD STREET NORTH SYDNEY NSW 2060 WEBSITE: HTTP://WWW.ACU.EDU.AU/

TÊN ĐẦY ĐỦ: UNIVERSITY OF CANBERRA TÊN VIẾT TẮT: UC BANG: THỦ ĐÔ CANBERRA ĐỊA CHỈ: UNIVERSITY DRIVE, BRUCE, ACT 2617 WEBSITE: TÊN ĐẦY ĐỦ: SOUTHERN CROSS UNIVERSITY TÊN VIẾT TẮT: SCU BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: PO BOX 157 LISMORE NSW 2480 WEBSITE: HTTP://WWW.SCU.EDU.AU/

TÊN ĐẦY ĐỦ: UNIVERSITY OF WOLLONGONG TÊN VIẾT TẮT: UW BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: NORTHFIELDS AVE, WOLLONGONG NSW 2522, ÚC WEBSITE: HTTP://WWW.UOW.EDU.AU/INDEX.HTML

TÊN ĐẦY ĐỦ: MACQUARIE UNIVERSITY TÊN VIẾT TẮT: MU BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: BALACLAVA RD, NORTH RYDE NSW 2109, ÚC WEBSITE: HTTP://MQ.EDU.AU/ TÊN ĐẦY ĐỦ: FINDERS UNIVERSITY TÊN VIẾT TẮT: LU BANG: NAM ÚC ĐỊA CHỈ: STURT ROAD, BEDFORD PARK 5042, SOUTH AUSTRALIA WEBSITE: HTTP://WWW.FLINDERS.EDU.AU/ TÊN ĐẦY ĐỦ: UNIVERSITY OF NEW ENGLAND TÊN VIẾT TẮT: UNE BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: HANDEL ST, MADGWICK NSW 2350, ÚC WEBSITE: HTTP://WWW.UNE.EDU.AU/ TÊN ĐẦY ĐỦ: THE UNIVERSITY OF SYDNEY TÊN VIẾT TẮT: US BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: CITY RD, DARLINGTON NSW 2008, ÚC WEBSITE: HTTP://SYDNEY.EDU.AU/ TÊN ĐẦY ĐỦ: GRIFFITH UNIVERSITY TÊN VIẾT TẮT: GU BANG: QUEENSLAND ĐỊA CHỈ: GRIFFITH UNIVERSITY QLD 4222 WEBSITE: HTTP://WWW.GRIFFITH.EDU.AU/ TÊN ĐẦY ĐỦ: CHARLES STURT UNIVERSITY TÊN VIẾT TẮT: CSU BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: 1/63 OXFORD ST, SYDNEY NSW 2010, ÚC WEBSITE: HTTP://WWW.CSU.EDU.AU/ TÊN ĐẦY ĐỦ: CURTIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TÊN VIẾT TẮT: CUT BANG: TÂY ÚC ĐỊA CHỈ: KENT ST, BENTLEY WA 6102, ÚC WEBSITE: HTTP://WWW.CURTIN.EDU.AU/  

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -