THIẾT KẾ BƯU THIẾP TRỰC TUYẾN, NHẬN HỌC BỔNG ĐI ÚC

>> THÊM NHIỀU CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG VÀ DU HỌC ÚC

CÙNG VỚI VIỆC TẠO BƯU THIẾP, NGƯỜI THAM GIA SẼ VIẾT NGẮN GỌN VỀ KHÁT VỌNG TƯƠNG LAI CỦA MÌNH VÀ GIÁO DỤC ÚC CÓ THỂ GIÚP HỌ HIỆN THỰC HÓA TƯƠNG LAI NÀY THẾ NÀO. GIẢI THƯỞNG ĐẶC BIỆT DÀNH CHO NGƯỜI CHIẾN THẮNG CUỘC THI NÀY LÀ MỘT NĂM HỌC TẬP TẠI ÚC BẮT ĐẦU VÀO NĂM 2014 GỒM VÉ MÁY BAY, HỌC PHÍ, ĂN Ở, THỰC TẬP VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC.

SẼ CÓ BẢY THÍ SINH CHIẾN THẮNG TRONG BẢY TUẦN DIỄN RA CUỘC THI. VÀ TRƯỚC KHI CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG ĐẶC BIỆT CUỐI CÙNG (DỰ KIẾN VÀO THÁNG 12-2013), BẢY THÍ SINH DẪN ĐẦU BẢY TUẦN SẼ THAM GIA KHÓA HỌC HAI TUẦN TẠI CÁC TRƯỜNG CỦA ÚC. ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VÀ THIẾT KẾ BƯU THIẾP DỰ THI, CÁC BẠN CÓ THỂ TRUY CẬP WEBSITE WWW.FUTUREUNLIMITED.COM.AU .

Q.LINH