free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

TRƯỜNG THƯƠNG MẠI NEOMA (NEOMA BUSINESS SCHOOL) - GRANDESECOLES

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

TRƯỜNG THƯƠNG MẠI NEOMA (NEOMA BUSINESS SCHOOL) - GRANDESECOLES  ĐƯỢC SÁP NHẬP TỪ 2 TRƯỜNG: TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ROUEN VÀ TRƯỜNG QUẢN LÝ REIMS VÀO NĂM 2013. TRƯỜNG CÓ 3 CƠ SỞ Ở REIMS, ROUEN & PARIS. HIỆN NAY TRƯỜNG CÓ KHOẢNG 8000 SINH VIÊN THEO HỌC (30% LÀ SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI ĐẾN TỪ HƠN 110 NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI) VÀ KHOẢNG 200 GIẢNG VIÊN (70% ĐÃ MANG HỌC VỊ TIẾN SỸ) GIẢNG DẠY TẠI 7 KHOA:...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596

TRƯỜNG THƯƠNG MẠI NEOMA (NEOMA BUSINESS SCHOOL) - GRANDESECOLES ĐƯỢC SÁP NHẬP TỪ 2 TRƯỜNG: TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ROUEN VÀ TRƯỜNG QUẢN LÝ REIMS VÀO NĂM 2013. TRƯỜNG CÓ 3 CƠ SỞ Ở REIMS, ROUEN & PARIS. HIỆN NAY TRƯỜNG CÓ KHOẢNG 8000 SINH VIÊN THEO HỌC (30% LÀ SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI ĐẾN TỪ HƠN 110 NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI) VÀ KHOẢNG 200 GIẢNG VIÊN (70% ĐÃ MANG HỌC VỊ TIẾN SỸ) GIẢNG DẠY TẠI 7 KHOA: TÀI CHÍNH; TIẾP THỊ; CHIẾN LƯỢC & ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP; CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN, QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG & TRỢ GIÚP CÁC QUYẾT ĐỊNH; NHÂN SỰ & TỔ CHỨC; KẾ TOÁN, GIÁM SÁT & LUẬT KINH DOANH; KINH TẾ, VĂN HOÁ & KINH DOANH QUỐC TẾ.

TRƯỜNG THƯƠNG MẠI NEOMA CÓ CÁC HỆ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH:

- HỆ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CỬ NHÂN: GỒM CÓ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH (BBA), CỬ NHÂN QUẢN LÝ BÁN LẺ (ECAL), CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ, CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CESEM.

- HỆ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ THEO CHUẨN GRANDE ÉCOLE, CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TEMA, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH/KHOA HỌC, CÁC CHƯƠNG TRÌNH MBA.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH (BBA) LÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG 3 NĂM GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG PHÁP Ở 2 CƠ SỞ REIMS HOẶC ROUEN. ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH CUNG CẤP NHỮNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG VỀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SAU KHI KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH NÀY, NGƯỜI HỌC CÓ THỂ LỰA CHỌN HỌC LÊN CAO HƠN (TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ) HOẶC ĐI LÀM.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN LÝ BÁN LẺ (ECAL) LÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG PHÁP TRONG 3 NĂM Ở CỞ SỞ ROUEN. ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN KHAI THEO KẾ HOẠCH QUỐC GIA ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP LĨNH VỰC PHÂN PHỐI SẢN PHẨM.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ KÉO DÀI 4 NĂM GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG PHÁP Ở CƠ SỞ ROUEN. VỚI TUỲ CHỌN 18 THÁNG HỌC TẠI 1 TRƯỜNG ĐỐI TÁC Ở NƯỚC NGOÀI, SINH VIÊN CÓ THỂ LÀM PHONG PHÚ HƠN KIẾN THỨC CỦA MÌNH. CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TRUNG VÀO CÁC LĨNH VỰC: QUẢN TRỊ, QUẢN LÝ, TIẾP THỊ, THƯƠNG MẠI.

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CESEM ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG PHÁP & MỘT NGÔN NGỮ KHÁC TRONG 4 NĂM Ở  CƠ SỞ REIMS (TRONG ĐÓ 2 NĂM Ở NƯỚC NGOÀI). CHƯƠNG TRÌNH NÀY HƯỚNG SINH VIÊN TRỞ THÀNH MỘT NHÀ QUẢN LÝ QUỐC TẾ TOÀN DIỆN TRONG CÁC LĨNH VỰC TƯ VẤN, TÀI CHÍNH, TIẾP THỊ, THƯƠNG MẠI.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ THEO CHUẨN GRANDE ÉCOLE KÉO DÀI TỪ 1 ĐẾN 2 NĂM TUỲ THEO ĐẦU VÀO TẠI 2 CƠ SỞ REIMS HOẶC ROUEN. SINH VIÊN CÓ THỂ LỰA CHỌN HỌC TOÀN THỜI GIAN HOẶC HỌC BÁN THỜI GIAN. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH & TIẾNG PHÁP VỚI 6 THÁNG HỌC TẠI 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ. THỜI GIAN THỰC TẬP LÀ 5 THÁNG VỚI CHU TRÌNH CẬN-THẠC SỸ (NĂM HỌC THỨ NHẤT) VÀ TỪ 6 ĐẾN 18 THÁNG VỚI CHU TRÌNH THẠC SỸ (NĂM HỌC THỨ 2 VÀ THỨ 3).

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TEMA DẠY BẰNG TIẾNG PHÁP TẠI CƠ SỞ Ở REIMS, ĐÀO TẠO NHỮNG NHÀ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN VỀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ, CÓ KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG CÔNG NGHỆ TRONG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI, THỊ TRƯỜNG MỚI, PHƯƠNG THỨC TIẾN TRIỂN MỚI VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT MỚI.

51RCR-RMS-02

 TRƯỜNG THƯƠNG MẠI NEOMA – CƠ SỞ Ở REIMS 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH/KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG THƯƠNG MẠI NEOMA GỒM CÓ: - THẠC SỸ KHOA HỌC THÔNG MINH & SÁNG TẠO TIẾP THỊ - THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH MASTERNOVA - THẠC SỸ KHOA HỌC QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU CAO CẤP QUỐC TẾ - THẠC SỸ KHOA HỌC QUẢN TRỊ TOÀN CẦU - THẠC SỸ TÀI CHÍNH - THẠC SỸ TIẾP THỊ CÁC THƯƠNG HIỆU PHÁP NỔI TIẾNG - THẠC SỸ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN QUỐC TẾ - THẠC SỸ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG - THẠC SỸ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU - THẠC SỸ QUẢN TRỊ NGHỆ THUẬT - THẠC SỸ TRUYỀN THÔNG TƯ VẤN DU HỌC MIỄN PHÍ DOANH NGHIỆP - THẠC SỸ NGHIÊN CỨU & QUYẾT ĐỊNH TIẾP THỊ - THẠC SỸ TIẾP THỊ DỊCH VỤ & QUAN HỆ KHÁCH HÀNG - THẠC SỸ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG LỚN - THẠC SỸ KĨ THUẬT & CHIẾN LƯỢC THUẾ DI SẢN - THẠC SỸ QUẢN TRỊ QUỐC TẾ (MIM)    

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -

Đang cập nhật

Chuyên mục khác